Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 04:04:55 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9467Tiêu đề: Nhờ mn giải một câu sóng cơ
Gửi bởi: santacrus trong 04:04:55 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120cm/s, tần số của sóng thay đổi từ 10Hz đến 15Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là ?
Đ/s : 10cm

-----thanks-------


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mn giải một câu sóng cơ
Gửi bởi: ankenz trong 04:14:25 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120cm/s, tần số của sóng thay đổi từ 10Hz đến 15Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là ?
Đ/s : 10cm

-----thanks-------
2 điểm luôn giao động vuông pha cách nhau x=[tex]\frac{(2k+1)\lambda }{4}[/tex]
~~~>[tex]\lambda =\frac{v}{f}=\frac{4x}{2k+1}[/tex]
~~> [tex]f=\frac{v(2k+1)}{4x}[/tex]
mà 10<f< 15
tính ra 1,58< k< 2,6
k nguyên nên k= 2
thế vào tính ra [tex]\lambda =10[/tex]