Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 03:42:14 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9464Tiêu đề: Giúp em câu dao động điều hòa
Gửi bởi: santacrus trong 03:42:14 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Vật dao động điều hòa theo pt : x = Asinwt (cm;s). Sau khi bắt đầu dao động được 1/8 chu kì vật có li độ [tex]2\sqrt{2}[/tex] cm. Sau 1/4 chu kì từ lúc bắt đầu dao động , vật có li độ :
Đ/s : 4cm

------------thanks--------------


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em câu dao động điều hòa
Gửi bởi: kydhhd trong 03:48:42 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Vật dao động điều hòa theo pt : x = Asinwt (cm;s). Sau khi bắt đầu dao động được 1/8 chu kì vật có li độ [tex]2\sqrt{2}[/tex] cm. Sau 1/4 chu kì từ lúc bắt đầu dao động , vật có li độ :
Đ/s : 4cm

------------thanks--------------

góc quay sau 1/8T là pi/4(vẽ vòng tron lượng giác, xét trục sin)
tọa độ của vật sau T/8 là:[tex]2\sqrt{2}=A.cos45\Rightarrow A=4cm[/tex]
vậy sau T/4 vât ra biên độ nên x=A=4cm


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em câu dao động điều hòa
Gửi bởi: santacrus trong 04:00:32 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Vật dao động điều hòa theo pt : x = Asinwt (cm;s). Sau khi bắt đầu dao động được 1/8 chu kì vật có li độ [tex]2\sqrt{2}[/tex] cm. Sau 1/4 chu kì từ lúc bắt đầu dao động , vật có li độ :
Đ/s : 4cm

------------thanks--------------

góc quay sau 1/8T là pi/4(vẽ vòng tron lượng giác, xét trục sin)
tọa độ của vật sau T/8 là:[tex]2\sqrt{2}=A.cos45\Rightarrow A=4cm[/tex]
vậy sau T/4 vât ra biên độ nên x=A=4cm


Bạn vẽ hình đưa lên được không ? tks


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em câu dao động điều hòa
Gửi bởi: kydhhd trong 04:23:11 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Vật dao động điều hòa theo pt : x = Asinwt (cm;s). Sau khi bắt đầu dao động được 1/8 chu kì vật có li độ [tex]2\sqrt{2}[/tex] cm. Sau 1/4 chu kì từ lúc bắt đầu dao động , vật có li độ :
Đ/s : 4cm

------------thanks--------------

góc quay sau 1/8T là pi/4(vẽ vòng tron lượng giác, xét trục sin)
tọa độ của vật sau T/8 là:[tex]2\sqrt{2}=A.cos45\Rightarrow A=4cm[/tex]
vậy sau T/4 vât ra biên độ nên x=A=4cm


Bạn vẽ hình đưa lên được không ? tks