Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: penny263 trong 03:20:17 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9461Tiêu đề: con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: penny263 trong 03:20:17 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1/ Một con lắc lò xo trên mp ngang có k=100N/m và m=100g, hệ số ma sát giữa vật và mp là 0,1. Kéo vật lệch khỏi VTCB 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động, Quảng đường vật đi được từ khi bắt đầu đến khi dừng hẳn lả
A   50m     B 5m      C 50cm       D5cm
2/ Một con lắc lò xo trên mp ngang có k=2N/m và m=80g, hệ số ma sát giữa vật và mp là 0,1. Kéo vật lệch khỏi VTCB 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Thế năng của vật mà tại đó vật có vận tốc cực đại là :
A   0,18J    B 0,16J     C  1,6mJ       D  1,8 mJ


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo trên cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 05:40:58 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1/ Một con lắc lò xo trên mp ngang có k=100N/m và m=100g, hệ số ma sát giữa vật và mp là 0,1. Kéo vật lệch khỏi VTCB 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động, Quảng đường vật đi được từ khi bắt đầu đến khi dừng hẳn lả
A   50m     B 5m      C 50cm       D5cm
2/ Một con lắc lò xo trên mp ngang có k=2N/m và m=80g, hệ số ma sát giữa vật và mp là 0,1. Kéo vật lệch khỏi VTCB 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Thế năng của vật mà tại đó vật có vận tốc cực đại là :
A   0,18J    B 0,16J     C  1,6mJ       D  1,8 mJ
vì bạn là thành viên mới nên tớ đã sửa lại tiêu đề cho bạn, lần sâu bạn không được viết tắt tên chủ đè và phải nói rõ là nhờ người làm hoặc ra đề cho mọi người làm nhé. Nếu lần sau vi pham thì toppic sẽ bị khóa


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo trên cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 05:53:37 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1/ Một con lắc lò xo trên mp ngang có k=100N/m và m=100g, hệ số ma sát giữa vật và mp là 0,1. Kéo vật lệch khỏi VTCB 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động, Quảng đường vật đi được từ khi bắt đầu đến khi dừng hẳn lả
A   50m     B 5m      C 50cm       D5cm

áp dụng ĐLBT năng lượng:
[tex]\frac{1}{2}KA^{2}=\mu mg.S\Rightarrow S=\frac{KA^{2}}{\2.mu mg}=\frac{100.0,1^{2}}{2.0,1.0,1.10}=5m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo trên cần giúp đỡ
Gửi bởi: JakkieQuang trong 05:58:21 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Bài1:
tính năng lượng dao động toàn phần: 1/2*K*A2= 0.5 J
Công của lực ma sát sẽ bằng năng lượng toàn phần theo định lý bảo toàn năng lượng A=Fma sát.s
 F ma sát = P *[tex]\mu[/tex](hằng số ma sát)
 có năng lượng toàn phần có Fma sát=> s = 5m
 mình giải vậy ko biết đúng ko các bạn đính chính hộ cái
Bài 2:
bạn tính A mới của nó
vì vận tốc max ở chô hợp lực bằng 0
cũng dùng CT :F ma sát =>lực ma sát bằng nhiêu lấy lực đàn hơi max trừ cho Fma sát max thì sẽ ra 1 lực đàn hời với [tex]\Delta[/tex]l khác và tính thế năng chính là tại [tex]\Delta[/tex]l đó hiểu chứ bạn kết quả bạn tính nhạ
Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo trên cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 06:01:56 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

2/ Một con lắc lò xo trên mp ngang có k=2N/m và m=80g, hệ số ma sát giữa vật và mp là 0,1. Kéo vật lệch khỏi VTCB 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Thế năng của vật mà tại đó vật có vận tốc cực đại là :
A   0,18J    B 0,16J     C  1,6mJ       D  1,8 mJ
vị trí cân bằng mới của con lắc cách vị trí cân bằng cũ 1 đoạn: [tex]x=\frac{\mu mg}{K}=\frac{0,1.0,08.10}{2}=4cm[/tex]
Vị trí cân băng mới là vị trí này vận tốc của vật lớn nhất nên ta tính thế năng của con lắc
[tex]W=\frac{1}{2}Kx^{2}=0,5.2.0,04^{2}=1,6mJ[/tex]