Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ttc_94 trong 01:40:39 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9459Tiêu đề: Bài tập về sóng cơ học !
Gửi bởi: ttc_94 trong 01:40:39 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
2 nguồn  S1 và S2 cách nhau 20cm phát sóng cơ học
u₁ = 2cos(50πt) và   u₂  = 3cos(50πt)
vận tốc truyền sóng là 1 m/s. Điểm M cách S1 và S2 là 12cm và 16 cm, số điểm cực đại trên S2M là ?!:


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng cơ học !
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 02:20:35 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
2 nguồn  S1 và S2 cách nhau 20cm phát sóng cơ học
u₁ = 2cos(50πt) và   u₂  = 3cos(50πt)
vận tốc truyền sóng là 1 m/s. Điểm M cách S1 và S2 là 12cm và 16 cm, số điểm cực đại trên S2M là ?!:
Trước tiên tính bước sóng:[tex]\lambda =\frac{v}{f}=\frac{1}{25}=0,04m=4cm[/tex]
Số điểm cực đại trên S2M là:[tex]S_{1}M-S_{2}M\leq k\lambda \leq S_{1}S_{2}-S_{2}S_{2}\Leftrightarrow \frac{12-16}{4}\leq k\leq \frac{20-0}{4}\Leftrightarrow -1\leq k\leq 5\Rightarrow k=-1,0,1,2,3,4,5[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng cơ học !
Gửi bởi: ttc_94 trong 06:40:00 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
2 nguồn  S1 và S2 cách nhau 20cm phát sóng cơ học
u₁ = 2cos(50πt) và   u₂  = 3cos(50πt)
vận tốc truyền sóng là 1 m/s. Điểm M cách S1 và S2 là 12cm và 16 cm, số điểm cực đại trên S2M là ?!:
Trước tiên tính bước sóng:[tex]\lambda =\frac{v}{f}=\frac{1}{25}=0,04m=4cm[/tex]
Số điểm cực đại trên S2M là:[tex]S_{1}M-S_{2}M\leq k\lambda \leq S_{1}S_{2}-S_{2}S_{2}\Leftrightarrow \frac{12-16}{4}\leq k\leq \frac{20-0}{4}\Leftrightarrow -1\leq k\leq 5\Rightarrow k=-1,0,1,2,3,4,5[/tex]


ttc_94 thắc mắc rằng công thức d2 – d1 = kλ (Đk để điểm dao động vs biên độ max) chỉ đúng trong TH cùng biên độ a thui chứ !!! ?
mà hiepsi_4mat, làm sao lấy đc điểm tại S2 mà có đk: kλ ≤ S1S2 – S2S2   ???

mọi người cho ttc y kiến !!! hj