Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Song Sang Ri trong 11:29:12 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9454Tiêu đề: Bài tập về sóng cơ, sóng âm
Gửi bởi: Song Sang Ri trong 11:29:12 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp e 2 câu này :
1. Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A,B cách nhau 17cm dao động với cùng pt u=2cos(50[tex]\pi[/tex]t) (cm). Tốc độ truyền sóng là 1m. Trân đường thẳng Ax đi qua A và vuông góc với AB, phần tử M dao động với biên độ cực tiểu cách A 1 đoạn nhỏ nhất là bao nhiêu
A. 2.25 cm            B. 1.5 cm           C. 3.32 cm          D. 1.08 cm

2. Một nguồn âm phát ra âm đẳng hướng trong không gian. Hai điểm A,B trên cùng 1 phương truyền sóng có mức cường độ âm lần lượt là 40dB và 30dB. Điểm M nằm trong môi trường truyền sóng sao cho tam giác ABM là tam giác vuông cân tại A. xác định mức cường độ âm tại M
A. 37.54 dB          B. 32.64 dB         C. 35.54 dB         D. 38.64 dB


Câu 1 em làm như vầy :
Gọi d là khoảng cách từ M tới nguồn B. Vì A,B cùng pha nên nếu M ngược pha với B thì M cũng ngược pha với A[tex]\varphi _{M}= \frac{2\pi d}{\lambda }= (2k+1)\pi \Leftrightarrow d= (2k+1)\frac{\lambda }{2} d > 0.17(m) \Rightarrow k > 3.75 . \Rightarrow k min =4 \Rightarrow d=0.18(m)[/tex]
Áp dụng pitago ta có [tex]MA = \sqrt{MB^2 - AB^2} = 5.9 (cm)[/tex]

Câu 2 e làm như sau :
[tex]\frac{R_{B}}{R_{A}}=\sqrt{2} \Rightarrow R_{B}=\sqrt{2}R_{A} \Rightarrow AB=R_{B}-R_{A}=(\sqrt{2}-1)R_{A} \Rightarrow AM=AB=(\sqrt{2}-1)R_{A} \Rightarrow R_{M}=OM=\sqrt{(R_{A})^2+AM^2}= R_{A}\sqrt{4-2\sqrt{2}} \Rightarrow L_{M}-L_{A}=2log\frac{R_{A}}{R_{M}} \Rightarrow L_{M}= 3.93(B)[/tex]

2 Câu trên e giải sai chỗ nào ạ ? Mọi người hướng dẫn giúp e với !


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng cơ, sóng âm
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:08:28 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp e 2 câu này :

2. Một nguồn âm phát ra âm đẳng hướng trong không gian. Hai điểm A,B trên cùng 1 phương truyền sóng có mức cường độ âm lần lượt là 40dB và 30dB. Điểm M nằm trong môi trường truyền sóng sao cho tam giác ABM là tam giác vuông cân tại A. xác định mức cường độ âm tại M
A. 37.54 dB          B. 32.64 dB         C. 35.54 dB         D. 38.64 dB

Câu 2 e làm như sau :
[tex]\frac{R_{B}}{R_{A}}=\sqrt{2} \Rightarrow R_{B}=\sqrt{2}R_{A} \Rightarrow AB=R_{B}-R_{A}=(\sqrt{2}-1)R_{A} \Rightarrow AM=AB=(\sqrt{2}-1)R_{A} \Rightarrow R_{M}=OM=\sqrt{(R_{A})^2+AM^2}= R_{A}\sqrt{4-2\sqrt{2}} \Rightarrow L_{M}-L_{A}=2log\frac{R_{A}}{R_{M}} \Rightarrow L_{M}= 3.93(B)[/tex]

2 Câu trên e giải sai chỗ nào ạ ? Mọi người hướng dẫn giúp e với !
Mình không hiểu tại sao bạn tính ra OB/OA=[tex]\sqrt{2}[/tex] ???????
Cách giải của mình đây bạn check lại nhé
Ta có : LA-LB=20logRB/RA ===>OB/OA= 101/2
==>AB=OB-OA=2,16OA ,tam giác ABM vuông cân tại A ==>AB=AM=2,16OA
Mặt khác tam giác MOA vuông tại A có :MO=[tex]\sqrt{MA^{2}+OA^{2}}[/tex]=2,38OA

Từ đó ==>LA-LM=20logOM/OA=20log2,38 ==>LM=32,46dB (lấy số gần đúng thôi bấm máy tính 1 loạt thì ra )