Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 11:24:37 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9453Tiêu đề: bài hạt nhân mọi người giúp em
Gửi bởi: khaikull trong 11:24:37 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1) giả sử trong nguyên tử hiđrô, e chuyển động quanh hạt nhân với những quỹ đạo tròn với lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm. cho [tex]\inline e=1,6.10^{-19}. k=9.10^{9}\frac{Nm^{2}}{C^{2}}. m=9,1.10^{-31}kg.[/tex]. tốc độ e khi nó chuyển động trên quỹ đạo dừng thứ hai là (đá [tex]\inline 5,15.10^{15}[/tex](rad/s))

2) trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng  có bước sóng từ 400nm đến 750nm. a=1.5mm. D=1.2m. trên màn giao thoa phần giao nhau giữa quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3 là (đá 0.24mm)


Tiêu đề: Trả lời: bài hạt nhân mọi người giúp em
Gửi bởi: traugia trong 11:38:40 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1) giả sử trong nguyên tử hiđrô, e chuyển động quanh hạt nhân với những quỹ đạo tròn với lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm. cho [tex]\inline e=1,6.10^{-19}. k=9.10^{9}\frac{Nm^{2}}{C^{2}}. m=9,1.10^{-31}kg.[/tex]. tốc độ e khi nó chuyển động trên quỹ đạo dừng thứ hai là (đá [tex]\inline 5,15.10^{15}[/tex](rad/s))
                     Fht = F
<=> [tex]\frac{m_{e}v^{2}}{r} = 9.10^{9}\frac{e^{2}}{r^{2}} <=> v = \sqrt{\frac{9.10^{9}e^{2}}{m_{e}r}}=\sqrt{\frac{9.10^{9}e^{2}}{m_{e}4r_{0}}} => \omega = \frac{v}{r} = 5,15.10^{15} (rad/s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài hạt nhân mọi người giúp em
Gửi bởi: traugia trong 11:42:36 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

2) trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng  có bước sóng từ 400nm đến 750nm. a=1.5mm. D=1.2m. trên màn giao thoa phần giao nhau giữa quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3 là (đá 0.24mm)

phần giao giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3 là :
         [tex]\Delta x = x_{d2} - x_{t3} = (2\lambda _{d} - 3\lambda _{t})\frac{D}{a} = 0,24 mm[/tex]