Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: penny263 trong 10:59:42 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9451Tiêu đề: điện năng cực đại tiêu thụ
Gửi bởi: penny263 trong 10:59:42 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
đặt vào 2 đầu đoạn mạch RLC với R=100 Ohm một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200 V. Điện năng cực đại mà đoạn mạch tiêu thụ trong 2,5s là:
A  400J    B 400W   C  1000W   D1kJ


Tiêu đề: Trả lời: điện năng cực đại tiêu thụ
Gửi bởi: traugia trong 11:26:36 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
 Wmax = Pmax t = [tex]\frac{U^{2}}{R}t = 1000 W[/tex]