Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 10:58:48 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9450Tiêu đề: giúp em một số bài về dao động
Gửi bởi: khaikull trong 10:58:48 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1) 1 CLLX dao động với [tex]F_{dhmax}[/tex]=2N. năng lượng W=0.1J. thời gian trong 1 chu kì lực đàn hồi là lực kéo ko nhỏ hơn  1N là 0.1s . tốc độ lớn nhất của vật là (đá 209.44)

2) 1 vật ddđh với chu kỳ T, biên độ A.mốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí x=[tex]\frac{A}{2}[/tex] theoc hiều dương. gia tốc vật = 0 lần thứ nhất là  A. t=[tex]\frac{5T}{12}[/tex]  B. t=[tex]\frac{T}{6}[/tex]

3) mặt thoáng chất lòng có 2 nguồn kết hợp A,B. AB=10. dđ theo phương thẳng đứng với pt là [tex]\inline u_{A}=3cos(40\Pi t+\frac{\Pi }{6})(cm) và u_{B}=4cos(40\Pi t+\frac{2\pi}{3})(cm)[/tex]. v=40cm/s. 1 đường tròn có tâm là trung điểm AB có bán kính R=4. số điểm dao động với biên độ bằng 5 trên đường tròn: A. 30(đá) B.32

4) 1 sóng cơ lan truyền dọc theo 1 đường thẳng có pt tại O là [tex]\inline u=Asin(\frac{2\pi}{T}t)cm[/tex]. một điểm M cách nguồn O bằng 1/3 bước sóng. ở thời điểm 1/2 chu kỳ có độ dịch chuyển là [tex]\inline u_{M}=2cm[/tex]. biên độ sóng tại A là (đá [tex]\inline \frac{4}{\sqrt{3}}[/tex])

5) mạch xoay chiều RLC ghép nối tiếp. đặt vào hai đầu mạch 1 hiệu điện thế [tex]\inline u=U_{o}cos\omega t[/tex]. điều chỉnh C=C1 thì công suất là Pmax=400W. điều chỉnh C=C2 thì hệ số công suất của mạch là [tex]\inline \frac{\sqrt{3}}{2}[/tex].  công suất mạch khi đó là (đá 300)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em một số bài về dao động
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:21:52 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

4) 1 sóng cơ lan truyền dọc theo 1 đường thẳng có pt tại O là [tex]\inline u=Asin(\frac{2\pi}{T}t)cm[/tex]. một điểm M cách nguồn O bằng 1/3 bước sóng. ở thời điểm 1/2 chu kỳ có độ dịch chuyển là [tex]\inline u_{M}=2cm[/tex]. biên độ sóng tại A là (đá [tex]\inline \frac{4}{\sqrt{3}}[/tex])

PT sóng tại M : uM=Asin([tex]\frac{2IIt}{T}-\frac{2IId}{\lambda })[/tex]
Ta có uM=2 <-->Asin([tex]\frac{2II.T}{2.T}-\frac{2II.\lambda }{3\lambda })[/tex]=2
<--->Asin[tex]\frac{II}{3}[/tex]=2 ==>A=[tex]\frac{4}{\sqrt{3}}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: giúp em một số bài về dao động
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:28:01 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

2) 1 vật ddđh với chu kỳ T, biên độ A.mốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí x=[tex]\frac{A}{2}[/tex] theoc hiều dương. gia tốc vật = 0 lần thứ nhất là  A. t=[tex]\frac{5T}{12}[/tex]  B. t=[tex]\frac{T}{6}[/tex]


5) mạch xoay chiều RLC ghép nối tiếp. đặt vào hai đầu mạch 1 hiệu điện thế [tex]\inline u=U_{o}cos\omega t[/tex]. điều chỉnh C=C1 thì công suất là Pmax=400W. điều chỉnh C=C2 thì hệ số công suất của mạch là [tex]\inline \frac{\sqrt{3}}{2}[/tex].  công suất mạch khi đó là (đá 300)

2.gốc thời gian vật qua vị trí A/2 theo chiều dương ,Gia tốc của vật =0 lần thứ nhất khi vật qua VTCB !!! Từ A/2 đến VTCB hết time T/6 +T/4=5T/12 
                        Sơ đồ nè   -A___________ -A/2_________0__________A/2________A
                                                                                                    x-->
5.KHi C=C1 thì Pmax=400W
Khi C=C2 thì Cos[tex]\varphi =\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
Với mọi trường hợp ta luôn cóa: P=Pmax.[tex]cos^{2}\varphi[/tex]=300W  :DTiêu đề: Trả lời: giúp em một số bài về dao động
Gửi bởi: khaikull trong 11:34:01 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

2) 1 vật ddđh với chu kỳ T, biên độ A.mốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí x=[tex]\frac{A}{2}[/tex] theoc hiều dương. gia tốc vật = 0 lần thứ nhất là  A. t=[tex]\frac{5T}{12}[/tex]  B. t=[tex]\frac{T}{6}[/tex]


5) mạch xoay chiều RLC ghép nối tiếp. đặt vào hai đầu mạch 1 hiệu điện thế [tex]\inline u=U_{o}cos\omega t[/tex]. điều chỉnh C=C1 thì công suất là Pmax=400W. điều chỉnh C=C2 thì hệ số công suất của mạch là [tex]\inline \frac{\sqrt{3}}{2}[/tex].  công suất mạch khi đó là (đá 300)

2.gốc thời gian vật qua vị trí A/2 theo chiều dương ,Gia tốc của vật =0 lần thứ nhất khi vật qua VTCB !!! Từ A/2 đến VTCB hết time T/6 +T/4=5T/12 
                        Sơ đồ nè   -A___________ -A/2_________0__________A/2________A
                                                                                                    x-->
5.KHi C=C1 thì Pmax=400W
Khi C=C2 thì Cos[tex]\varphi =\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
Với mọi trường hợp ta luôn cóa: P=Pmax.[tex]cos^{2}\varphi[/tex]=300W  :Dmk tưởng [tex]P=Pmax.cos\varphi[/tex] thui chứ. tại Pmax=U.I. ta lại có Psau=U.I.cos[tex]\varphi[/tex] muk
bạn gải thích cho mk rõ hơn được ko


Tiêu đề: Trả lời: giúp em một số bài về dao động
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:52:51 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
He he bạn nhầm rồi
Ban đầu điều chỉnh C=C1 thì P=Pmax=[tex]\frac{U^{2}}{R}[/tex]=RI2
Sau đó điều chỉnh C=C2 thì P=P'=UI'cos[tex]\varphi[/tex]
I' khác I nhé bạn, bạn sai chỗ lày lày  :P , U không đổi R không đổi cho nên
[tex]\frac{P'}{Pmax}=\frac{RI'cos\varphi }{U}[/tex]==[tex]\frac{Rcos\varphi }{U/I'}[/tex]=[tex]\frac{Rcos\varphi }{Z'}[/tex]=[tex]cos^{2}\varphi[/tex]

Còn giải dài thêm bạn có muốn ko, mình giải cho mà cũng ko rảnh đâu  :D
Tiêu đề: Trả lời: giúp em một số bài về dao động
Gửi bởi: khaikull trong 05:08:53 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
mọi người giúp em nốt hai bài 1 và 3 với