Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yangleeyang trong 10:20:21 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9445Tiêu đề: Hai bài dao động cơ lạ va khó
Gửi bởi: yangleeyang trong 10:20:21 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với chu kỳ T = 2π(s). Khi con lắc đến vị trí biên dương thì một vật có khối lượng m chuyển động cùng phương ngược chiều đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với con lắc. Tốc độ chuyển động của m trước va chạm là 2cm/svà sau va chạm vật m bật ngược trở lại với vận tốc là 1cm/s. Gia tốc của vật nặng của con lắc ngay trước va chạm là - 2cm/s2 . Sau va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thi đổi chiều chuyển động
A. s =  [tex]\sqrt{5}[/tex]
cm             B. 2 + [tex]\sqrt{5}[/tex]cm             C. 2 cm                D. 2 +2[tex]\sqrt{5}[/tex]cm
Bai 2:Một con lắc lò xo nằm ngang có k=500N/m, m=50g, hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,3. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 1cm rùi thả không vận tốc đầu. Vật dừng lại tại vị trí cách vị trí cân bằng một khoảng bằng bao nhiêu
A.0,03cm         B.0,3cm       C.0,2cm         D.0,02cm
Hai bài này mình tính thấy ko có ra, nhờ thầy cô và  mọi ng xem giúp với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động cơ lạ va khó
Gửi bởi: linh1594 trong 05:11:49 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
bài 2 đáp án A hả bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động cơ lạ va khó
Gửi bởi: dtquang11090 trong 09:42:18 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Bai1:   Trước va chạm, gia tốc a=w^2.A=-(2.pi/T)^2.A, suy ra A =2cm
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và động năng
  m1.v1 + m.v2 =m1.v1’ + m.v2’
  ½ m1.v1^2 +1/2.m.v2^2 = ½ m1.v1’^2 +1/2m.v2’^2
Với, m1 là khối lượng vật nặng con lắc lò xo, v1 là vận tốc ban đầu của vật nặng con lắc, ở biên dương v1’=0’
V2=2, v2’=1, từ đó ta giải ra v1’=3 cm/s
Sau va chạm con lắc sẽ dao động với biên độ A’, ta có
½ mw^2.A^2 +1/2 mv1’^2 = ½ . mw^2.A’^2, từ đây tính được A’=căn13
=> Sau va chạm con lắc đi được quãng đường 2 + căn13 thi đổi chiều chuyển động
giải thế này không biết sai chỗ nào, mong các thầy cô và các bạn chỉ giáo :D