Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 09:44:46 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9442Tiêu đề: xin giúp bài giao thoa ánh sang!!!
Gửi bởi: quocnh trong 09:44:46 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
(http://nn6.upanh.com/b2.s26.d2/cbf34335c4e973424ee4cd1a8270a022_45805686.ly8.jpg) (http://www.upanh.com/ly8_upanh/v/7ruc7e3v1sn.htm)


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài giao thoa ánh sang!!!
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 10:19:44 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Ta có L/2 = 2i_(0,585)
+ 2i_tim > i_do ==> Quang phổ bậc 1 và bậc 2 không phủ lên nhau ==> có hai vạch (0,585) trong quang phổ bậc 1

+ 3i_tim = 2i_(0,585) ==> vạch (0,585) của quang phổ bậc 2 chồng chập với vạch tím thuộc quang phổ bậc 3

Vậy có hai vạch màu ==> B!