Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 09:41:54 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9440Tiêu đề: xem giúp em hai bài này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:41:54 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Bài 41 có sai đề không ạ


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em hai bài này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 01:25:54 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
giúp em mấy bài này luôn với ạ
em tính mà khác kết quả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em hai bài này với ạ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:39:15 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Câu 27!!! Ta có i=[tex]\frac{\lambda D}{a}[/tex] ==>[tex]\lambda =[/tex]0,552[tex]\mu m[/tex]

Khi truyền trong nước thì [tex]\lambda '=\frac{\lambda }{n}[/tex]0,414

Vậy E=hc/[tex]\lambda '[/tex]=4,8.10-19J

What the???????? Đáp án sao thế ,nếu tính theo lamda thường rồi tình E , chia cho 4/3 ra đáp án chả hiểu sao

Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em hai bài này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 01:41:56 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Câu 27!!! Ta có i=[tex]\frac{\lambda D}{a}[/tex] ==>[tex]\lambda =[/tex]0,552[tex]\mu m[/tex]

Khi truyền trong nước thì [tex]\lambda '=\frac{\lambda }{n}[/tex]0,414

Vậy E=hc/[tex]\lambda '[/tex]=4,8.10-19J

What the???????? Đáp án sao thế ,nếu tính theo lamda thường rồi tình E , chia cho 4/3 ra đáp án chả hiểu sao
sao vậy đề cho khoảng vân trong nước rồi mà=>lamda trong nước=o.552=>năng luwowng=A
nhưng đáp án là D


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em hai bài này với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:44:52 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Bài 41 có sai đề không ạ
Câu 20: Chính xác U=50V
Do sai số: ==> UR(13V - 15V), UC(47-49)
[tex]==> U=\sqrt{UR^2+UL^2}=(48,8 - 51,2) hay 50(+1,2 ; -1,2)[/tex]
Vậy đáp án B phù hợp
Câu 41:
[tex]\frac{T'-T}{T'}=0,59 ==> \frac{T}{T'}=0,408 ==> \frac{g'}{g}=0,1667 ==> g'=1,63m/s^2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em hai bài này với ạ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:50:03 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Câu 27!!! Ta có i=[tex]\frac{\lambda D}{a}[/tex] ==>[tex]\lambda =[/tex]0,552[tex]\mu m[/tex]

Khi truyền trong nước thì [tex]\lambda '=\frac{\lambda }{n}[/tex]0,414

Vậy E=hc/[tex]\lambda '[/tex]=4,8.10-19J

What the???????? Đáp án sao thế ,nếu tính theo lamda thường rồi tình E , chia cho 4/3 ra đáp án chả hiểu saosao vậy đề cho khoảng vân trong nước rồi mà=>lamda trong nước=o.552=>năng luwowng=A
nhưng đáp án là D
Ừ đúng rồi mình đọc lướt đề !!!!


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em hai bài này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:42:05 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em hai bài này với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:32:36 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
giúp em mấy bài này luôn với ạ
em tính mà khác kết quả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[tex]i'=i/n=\frac{\lambda.D}{a.n} ==> \lambda=0,736 \mu.m [/tex]
[tex]==> \epsilon = hc/\lambda=2,7.10^{-19}=1,7(ev)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em hai bài này với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:40:09 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
giúp em mấy bài này luôn với ạ
em tính mà khác kết quả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bài 3: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9163 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9163)


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em hai bài này với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:53:20 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
bài 3:
em xem hình