Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 09:23:39 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9438Tiêu đề: giúp em đề thi thử chuyên tiền giang
Gửi bởi: asama_an32 trong 09:23:39 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1. Công suất hao phí trên đường dây tải là 500W. Sau đó người ta mắc vào mạch tụ điện nên công suất hao phí giảm đến cực tiểu 245W. Tính hệ số công suất kúc đầu
A. 0,65 B. 0,80 C. 0,75 D. 0,70
2. Trong pư dây chuyền của hạt nhân U235, pư thứ nhất có 100 hạt nhân U235 bị phân rã và hệ số nhân notron là 1,6. Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến pư thứ 100
A. 5,45.10^23 B. 3,24.10^22 C. 6,88.10^22 D. 6,22.10^23


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề thi thử chuyên tiền giang
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:33:14 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1. Công suất hao phí trên đường dây tải là 500W. Sau đó người ta mắc vào mạch tụ điện nên công suất hao phí giảm đến cực tiểu 245W. Tính hệ số công suất kúc đầu
A. 0,65 B. 0,80 C. 0,75 D. 0,70
Công suất hao phí tính theo công thức:[tex]\Delta P=r\frac{P^{2}}{U^{2}.cos^{2}\varphi }[/tex]
Khi công suất hai phí giảm đến cực tiểu tức là [tex]cos\varphi =1\Rightarrow \Delta P_{min}=r\frac{P^{2}}{U^{2}}[/tex]
Lập tỉ số ta có:[tex]\frac{\Delta P_{min}}{\Delta P}=cos^{2}\varphi \Leftrightarrow cos\varphi =\sqrt{\frac{245}{500}}=0,7[/tex]