Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quanghieneakar trong 07:12:37 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9431Tiêu đề: DDDH cần giúp
Gửi bởi: quanghieneakar trong 07:12:37 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
cho 2 DĐ
[tex]\begin{cases} & x_1=6Cos\left(10t+\frac{\pi}{3} \right) cm \\ & x_2=8Cos\left(10t-\frac{\pi}{6} \right)cm \end{cases}[/tex]
Tại thời điểm li đọ tổng hợp là 8 cm thì li đọ giao động thứ hai là bao nhiêu??


Tiêu đề: Trả lời: DDDH cần giúp
Gửi bởi: ODD trong 09:02:11 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
cho 2 DĐ
[tex]\begin{cases} & x_1=6Cos\left(10t+\frac{\pi}{3} \right) cm \\ & x_2=8Cos\left(10t-\frac{\pi}{6} \right)cm \end{cases}[/tex]
Tại thời điểm li đọ tổng hợp là 8 cm thì li đọ giao động thứ hai là bao nhiêu??
Tại thời điểm đó x0=x2 =>> li độ DĐ x2=x2max=8cm