Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 07:11:31 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9430Tiêu đề: Sóng cơ, dđ tắt dần & MBA cần thầy cô và mọi ng giải đáp!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 07:11:31 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
câu 1: cho 2 nguồn sóng kết hợp A,B cách nhau 30cm có pt: u(A)=u(B)=acos(20[tex]\pi[/tex]t).coi biên độ sóng không đổi. [tex]\lambda[/tex]=6cm. số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn trên đoạn AB là ?
A:6
B:11
C:5
D:4

câu 2:
1 CLLX gồm vật nhỏ có klg m=0,2kg, k=1N/m,[tex]\mu[/tex]=0,1. ban đầu vật đứng yên trên giám sau đó cung cấp cho vật nặng vo=0,8m/s dọc theo trục lò xo, cllx dđ tắt dần.g=10m/s^2. độ nén lớn nhất mà vật có thể đạt đc trong quá trình dao động?
(đ/s: 10cm)

câu 3:
1 MBA lí tưởng có điện áp hiêu dụng 2 đầu thứ cấp bằng a. nếu tăng n vòng ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng thứ cấp bằng b, nếu bơt đi n vòng ở cuộn thứ cấp thì điện áp cực đại 2 đâu thứ cấp bằng [tex]\frac{200\sqrt{2}}{3}[/tex].biết b-a=100/3 (V).nếu giảm đi 2n vòng ở cuộn thứ cấp thì điện áp 2 đầu cuộn thứ cấp là :
A:100V
B:[tex]\frac{100\sqrt{2}}{3}[/tex]V
C:200/3 V
D:100/3 V

P/s: cảm ơn mọi người a!


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ+1 dd tắt dần+1 MBA cần thầy cô và mọi ng giải đáp!
Gửi bởi: quanghieneakar trong 07:15:14 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
câu 1: cho 2 nguồn sóng kết hợp A,B cách nhau 30cm có pt: u(A)=u(B)=acos(20[tex]\pi[/tex]t).coi biên độ sóng không đổi. [tex]\lambda[/tex]=6cm. số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn trên đoạn AB là ?
A:6
B:11
C:5
D:4
Câu này đáp án C phải không bạn


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ+1 dd tắt dần+1 MBA cần thầy cô và mọi ng giải đáp!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 07:27:51 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
câu 1: cho 2 nguồn sóng kết hợp A,B cách nhau 30cm có pt: u(A)=u(B)=acos(20[tex]\pi[/tex]t).coi biên độ sóng không đổi. [tex]\lambda[/tex]=6cm. số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn trên đoạn AB là ?
A:6
B:11
C:5
D:4
Câu này đáp án C phải không bạn
D:4 bạn à!


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ, dđ tắt dần & MBA cần thầy cô và mọi ng giải đáp!
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:11:20 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
câu 1: cho 2 nguồn sóng kết hợp A,B cách nhau 30cm có pt: u(A)=u(B)=acos(20[tex]\pi[/tex]t).coi biên độ sóng không đổi. [tex]\lambda[/tex]=6cm. số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn trên đoạn AB là ?
A:6
B:11
C:5
D:4


Số điểm cực đại trên đoạn AB (không tính hai nguồn): [tex]-\frac{AB}{\lambda }<\, k\, <\frac{AB}{\lambda }\Leftrightarrow -5<k<5[/tex]

Vậy trên đoạn AB có 9 điểm dao động cực đại.

Hai nguồn cùng pha nên dễ dàng chứng minh trung điểm AB (ứng với k = 0) ngược pha với hai nguồn.

Suy ra cực đại kế tiếp sẽ cùng pha với nguồn, đó là: k = 1; k = 3; k = -1 và k = -3.

Vậy có tổng cộng 4 điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ, dđ tắt dần & MBA cần thầy cô và mọi ng giải đáp!
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:01:32 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
câu 3:
1 MBA lí tưởng có điện áp hiêu dụng 2 đầu thứ cấp bằng a. nếu tăng n vòng ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng thứ cấp bằng b, nếu bơt đi n vòng ở cuộn thứ cấp thì điện áp cực đại 2 đâu thứ cấp bằng [tex]\frac{200\sqrt{2}}{3}[/tex].biết b-a=100/3 (V).nếu giảm đi 2n vòng ở cuộn thứ cấp thì điện áp 2 đầu cuộn thứ cấp là :
A:100V
B:[tex]\frac{100\sqrt{2}}{3}[/tex]V
C:200/3 V
D:100/3 V
Viết biểu thức máy biến áp cho từng trường hợp:
Ban đầu ta có:[tex]\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}\Rightarrow U_{2}=\frac{N_{2}}{N_{1}}U_{1}=a(1)[/tex]
Khi tăng thêm n vòng ta có:[tex]U_{3}=\frac{N_{2}+n}{N_{1}}U_{1}=b(2)[/tex]
Khi giảm bớt n vòng thì ta có:[tex]U_{4}=\frac{N_{2}-n}{N_{1}}U_{1}=\frac{N_{2}}{N_{1}}.U_{1}-\frac{n}{N_{1}}.U_{1}=\frac{200\sqrt{2}}{3}[/tex](3)
Nếu giảm tiếp 2n vòng ta có:[tex]U_{X}=\frac{N_{2}-2n}{N_{1}}U_{1}=\frac{N_{2}}{N_{1}}.U_{1}-\frac{2n}{N_{1}}.U_{1}(4)[/tex]
Lấy (2) trừ (1) ta có được:[tex]\frac{n}{N_{1}}.U_{1}=\frac{100}{3}(V)[/tex]
Thay vào (3) ta có:[tex]\frac{N_{2}}{N_{1}}.U_{1}=U_{2}=\frac{200\sqrt{2}}{3}+\frac{100}{3}(V)[/tex]
Thay U2 vào (4) ta có:[tex]U_{X}=U_{2}-2\frac{n}{N_{2}}.U_{1}=\frac{200\sqrt{2}+100}{3}-\frac{200}{3}=\frac{200\sqrt{2}-100}{3}(V)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ, dđ tắt dần & MBA cần thầy cô và mọi ng giải đáp!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 10:22:11 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
thầy ơi ra đáp án D đó thầy, nhưng e k ra, em ra 200[tex]\sqrt{2}[/tex]/3 cơ..k bít sao chỗ nào?


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ, dđ tắt dần & MBA cần thầy cô và mọi ng giải đáp!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 04:50:40 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
câu 1: cho 2 nguồn sóng kết hợp A,B cách nhau 30cm có pt: u(A)=u(B)=acos(20[tex]\pi[/tex]t).coi biên độ sóng không đổi. [tex]\lambda[/tex]=6cm. số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn trên đoạn AB là ?
A:6
B:11
C:5
D:4


Số điểm cực đại trên đoạn AB (không tính hai nguồn): [tex]-\frac{AB}{\lambda }<\, k\, <\frac{AB}{\lambda }\Leftrightarrow -5<k<5[/tex]

Vậy trên đoạn AB có 9 điểm dao động cực đại.

Hai nguồn cùng pha nên dễ dàng chứng minh trung điểm AB (ứng với k = 0) ngược pha với hai nguồn.

Suy ra cực đại kế tiếp sẽ cùng pha với nguồn, đó là: k = 1; k = 3; k = -1 và k = -3.

Vậy có tổng cộng 4 điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn.
thầy ơi e k hiểu chỗ này:[Suy ra cực đại kế tiếp sẽ cùng pha với nguồn, đó là: k = 1; k = 3; k = -1 và k = -3./b], thầy có thể giải thích giùm e k? ???cảm ơn thầy ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ, dđ tắt dần & MBA cần thầy cô và mọi ng giải đáp!
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:08:20 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Giữa các cực đại liên tiếp cách nhau nửa bước sóng mà em. Nếu trung điểm ngược pha thì cực đại kế bên cộng thêm hoặc trừ đi nửa bước sóng sẽ cùng pha với nguồn. VD[tex]x_{ng}=\left(k+\frac{1}{2} \right)\lambda \Rightarrow x_{cung}=\left(k+\frac{1}{2} \right)\lambda +\frac{\lambda }{2}=k'\frac{\lambda }{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ, dđ tắt dần & MBA cần thầy cô và mọi ng giải đáp!
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:16:35 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
câu 3:
1 MBA lí tưởng có điện áp hiêu dụng 2 đầu thứ cấp bằng a. nếu tăng n vòng ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng thứ cấp bằng b, nếu bơt đi n vòng ở cuộn thứ cấp thì điện áp cực đại 2 đâu thứ cấp bằng [tex]\frac{200\sqrt{2}}{3}[/tex].biết b-a=100/3 (V).nếu giảm đi 2n vòng ở cuộn thứ cấp thì điện áp 2 đầu cuộn thứ cấp là :
A:100V
B:[tex]\frac{100\sqrt{2}}{3}[/tex]V
C:200/3 V
D:100/3 V

ban đầu : [tex]U_2=\frac{N_2}{N_1}.U_1=a[/tex]

khi tăng cuộn thứ cấp n vòng: [tex]U_2'=\frac{(N_2+n)}{N_1}.N_1=b\Leftrightarrow \frac{N_2}{N_1}.U_1+n.\frac{U_1}{N_1}=b[/tex]

[tex]\Leftrightarrow n.\frac{U_1}{N_1}=b-a=\frac{100}{3}[/tex] (1)

khi giảm cuộn thứ cấp n vòng: [tex]U_2''=\frac{(N_2-n)}{N_1}.U_1=\frac{200}{3}\Leftrightarrow \frac{N_2}{N_1}.U_1=\frac{200}{3}+n.\frac{U_1}{N_1}=\frac{300}{3}[/tex]  (2)

khi giảm cuộn thứ cấp 2n vòng: [tex]U_2'''=\frac{(N_2-2n)}{N_1}.U_1=\frac{N_2}{N_1}.U_1-2.n.\frac{U_1}{N_1}=\frac{300}{3}-2.\frac{100}{3}=\frac{100}{3}V[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ, dđ tắt dần & MBA cần thầy cô và mọi ng giải đáp!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 11:10:10 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
còn câu 2 k ai làm nhỉ?... ;;)