Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: pluplu trong 05:23:15 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9428Tiêu đề: Bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: pluplu trong 05:23:15 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Lúc đầu, 1 nguồn phóng xạ Coban có [tex]10^{14}[/tex]

 hạt nhân phân rã trong ngày đầu tiên. Sau 12 năm, số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 2 ngày là bao nhiêu? biết chu kì của Coban là 4 năm
    A. 2,5.[tex]10^{13}[/tex]
 hạt nhân   B. 5.[tex]10^{13}[/tex]  hạt nhân   C. 3,3.[tex]10^{13}[/tex]  hạt nhân      D. 6,6.[tex]10^{13}[/tex] hạt nhân


Tiêu đề: Trả lời: Bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:03:33 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Lúc đầu, 1 nguồn phóng xạ Coban có [tex]10^{14}[/tex]

 hạt nhân phân rã trong ngày đầu tiên. Sau 12 năm, số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 2 ngày là bao nhiêu? biết chu kì của Coban là 4 năm
    A. 2,5.[tex]10^{13}[/tex]
 hạt nhân   B. 5.[tex]10^{13}[/tex]  hạt nhân   C. 3,3.[tex]10^{13}[/tex]  hạt nhân      D. 6,6.[tex]10^{13}[/tex] hạt nhân
HD thôi, bận quá!
Ta tìm được N0 từ dữ kiện đầu; tìm số hạt còn lại sau 12 năm, đây là số hạt ban đầu của 2 ngày sau 12 năm, tìm được số hạt phân rã sau 2 ngày.