Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocmai2704 trong 12:27:06 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9425Tiêu đề: Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực?
Gửi bởi: hocmai2704 trong 12:27:06 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1m, vât nặng có khối lượng m, treo tại nơi có gia tốc trọng trường [tex]g = 10 m/s^2[/tex]. Con lắc này chịu tác dụng của một ngoại lực [tex]F = F_0 . cos(2\pi ft + \frac{\pi}{2})[/tex] N. Khi tần số của ngoại lực thay đổi từ 1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao dộng của con lắc sẽ:
A. giảm xuống  B. không thay đổi  C. tăng lên      D. giảm rồi sau đó lại tăng


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực?
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:28:25 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1m, vât nặng có khối lượng m, treo tại nơi có gia tốc trọng trường [tex]g = 10 m/s^2[/tex]. Con lắc này chịu tác dụng của một ngoại lực [tex]F = F_0 . cos(2\pi ft + \frac{\pi}{2})[/tex] N. Khi tần số của ngoại lực thay đổi từ 1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao dộng của con lắc sẽ:
A. giảm xuống  B. không thay đổi  C. tăng lên      D. giảm rồi sau đó lại tăng

Tần dố dao động riêng của con lắc đơn : [tex]f _{0} = \frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{l}} \approx 0,5Hz[/tex]

Vậy khi tần số của ngoại lực thay đổi từ 1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao dộng của con lắc sẽ giảm ( càng xa tần số riêng )