Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaihan83 trong 09:46:34 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9418Tiêu đề: giúp mình câu này với !
Gửi bởi: thaihan83 trong 09:46:34 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Hai dao động điều hòa cùng phương ,cùng tần số có phương trình [tex]x_{1}=A_{1}cos(\omega t-\pi /6) cm và x_{2}=A_{2}cos(\omega t-\pi ) cm[/tex] .Dao động tổng hợp có phương trình [tex]x=9cos(\omega t+\varphi )cm[/tex] . Để [tex]A_{2}[/tex] có giá trị cực đại thì [tex]A_{1}[/tex] có giá trị là :
A.[tex]9\sqrt{3}cm[/tex]

B. 7cm
C.[tex]5\sqrt{3}cm[/tex]

D.[tex]6\sqrt{3}cm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu này với !
Gửi bởi: kydhhd trong 10:46:35 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Hai dao động điều hòa cùng phương ,cùng tần số có phương trình [tex]x_{1}=A_{1}cos(\omega t-\pi /6) cm và x_{2}=A_{2}cos(\omega t-\pi ) cm[/tex] .Dao động tổng hợp có phương trình [tex]x=9cos(\omega t+\varphi )cm[/tex] . Để [tex]A_{2}[/tex] có giá trị cực đại thì [tex]A_{1}[/tex] có giá trị là :
A.[tex]9\sqrt{3}cm[/tex]

B. 7cm
C.[tex]5\sqrt{3}cm[/tex]

D.[tex]6\sqrt{3}cm[/tex]


xem ở đay
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7427.0