Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lehieu94 trong 07:18:28 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9412Tiêu đề: Xin giúp vài bài về dao động cơ,lò xo
Gửi bởi: lehieu94 trong 07:18:28 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 : Một con lắc lò xo gồm một vật nặng có khối lượng m = 0,1kg.lò xo có độ cứng 1N/cm dd9ong765 trên mặt phẳng ngang,hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là [tex]\mu[/tex]=0,2 .Cho g = 10m/s2.Ban đầu kéo vật tới vị trí lò xo bị dãn một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ.Tốc độ của vật (theo cm/s) khi nó qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần đầu :
A.2,53            B.2,465                   C.2,51            D.2,5

Câu 2 :Con lắc lò xo có khối lượng 0,02kg và độ cứng 1N/m .vật nhỏ đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo.Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01.Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén [tex]\sqrt{5}[/tex] cm rồi buông nhẹ cho để con lắc dao động tắt dần.lấy g = 10m/s2.Độ dãn lớn nhất của lò xo trong quá trình dao động tính theo cm là:
A.0,5              B.1             C.1,5           D.2

Câu 3 :Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới ,góc nghiêng của dốc so với mặt phẳng ngang là 30 độ.Treo lên trần toa xe một con lắc đơn gồm dây treo chiều dài  l = 1 (m )nối với quả cầu nhỏ.Trong thời gian xe trượt xuống,kích thích cho con lắc dao động điều hòa với biên độ nhỏ.Bỏ qua ma sát lấy g = 10m/s2.Chu kì dao động của con lắc theo s là:
A.2,135              B.2,315              C.1,987               D.2,809

Mọi người giải giùm,chân thành cảm ơn :D


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp vài bài về dao động cơ,lò xo
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:34:17 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 : Một con lắc lò xo gồm một vật nặng có khối lượng m = 0,1kg.lò xo có độ cứng 1N/cm dd9ong765 trên mặt phẳng ngang,hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là [tex]\mu[/tex]=0,2 .Cho g = 10m/s2.Ban đầu kéo vật tới vị trí lò xo bị dãn một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ.Tốc độ của vật (theo cm/s) khi nó qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần đầu :
A.2,53            B.2,465                   C.2,51            D.2,5

Chọn vị trí lò xo không biến dạng là gốc thế năng.

Độ biến thiên cơ năng bằng công lực ma sát: [tex]\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}kA^2=-\mu mgA=>v=2,465m/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp vài bài về dao động cơ,lò xo
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:02:42 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Câu 2 :Con lắc lò xo có khối lượng 0,02kg và độ cứng 1N/m .vật nhỏ đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo.Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01.Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén [tex]\sqrt{5}[/tex] cm rồi buông nhẹ cho để con lắc dao động tắt dần.lấy g = 10m/s2.Độ dãn lớn nhất của lò xo trong quá trình dao động tính theo cm là:
A.0,5              B.1             C.1,5           D.2
Câu 1: Vị trí cân bằng mới của con lắc cách vị trí cân bằng ban đầu là:[tex]x_{0}=\frac{\mu mg}{k}=\frac{0,01.0,02.10}{1}=0,002m=0,2cm[/tex]
Trong quá trình dao động lò xo dãn lớn nhất ứng với nửa chu kì dao động đầu tiên. Khi đó biên độ dao động giảm đi một lượng là 2.x0. Vậy độ dãn đó là:[tex]\Delta l_{max}=\sqrt{5}-2.0,2\approx 1,836cm\approx 2cm[/tex]