Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duongtampro9x trong 07:16:56 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9411Tiêu đề: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: duongtampro9x trong 07:16:56 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
1.Điện năng từ nhà máy được đưa đến nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn, tại nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi. Ban đầu hiệu suất tải điện là 90%  Muốn hiệu suất tải điện là 96%  cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi bao nhiêu%?

2.Một mạch tiêu thụ điện là cuộn dây có điện trở thuần r=8 ôm   tiêu thụ công suất P=32W  với hệ số công suất cosfi=0,8   Điện năng được đưa từ máy phát điện xoay chiều một pha nhờ dây dẫn có điện trở R=4 ôm  Điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây nơi máy phát là?

3.Đặt vào hai đầu  một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện C, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r, thì thấy ZL=20 ôm,ZC=10 ôm  Điều chỉnh R để công suất trên toàn mạch cực đại; từ giá trị R này để công suất trên biến trở đạt cực đại cần phải điều chỉnh để biến trở tăng thêm 10 ôm  nữa. Giá trị của r bằng?

4.Trong một ống tia X, bỏ qua động năng của êlectron bứt khỏi catôt. Chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất phát ra được chiếu tới catôt một tế bào quang điện, lúc đó động năng cực đại của các êlectron quang điện phát ra gấp đôi công thoát của catôt tế bào quang điện. Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt (của ống tia X) và các êlectron quang điện bứt ra khỏi catôt là?
 
5.Có hai tụ giống nhau chưa tích điện và một nguồn điện một chiều có suất điện động E . Lần thứ nhất hai tụ ghép song song; lần thứ hai hai tụ ghép nối tiếp, rồi nối với nguồn để tích điện. Sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với một cuộn dây thuần cảm để tạo ra mạch dao động điện từ. Khi hiệu điện thế trên các tụ trong hai trường hợp bằng nhau và bằng E/4  thì tỉ số năng lượng từ trong hai trường hợp là?

6.Các mức năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô tính theo công thức E=-13,6/n^2(eV).  Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản có thể hấp thụ phôtôn (để chuyển trạng thái) có năng lượng bằng?

các thầy giúp dùm em!!!


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: JakkieQuang trong 07:49:39 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
bài số 2:
P= 32 R=8[tex]\Omega[/tex] => I2=2 =>I=2A
có R dây = 4 [tex]\Omega[/tex] => P hao phí= 16W
P phát = p hao phí + p tiêu thụ => p phát = 48W
P Phát=UphátIcos[tex]\varphi[/tex]=>U phát=30V
Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:06:13 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

3.Đặt vào hai đầu  một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện C, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r, thì thấy ZL=20 ôm,ZC=10 ôm  Điều chỉnh R để công suất trên toàn mạch cực đại; từ giá trị R này để công suất trên biến trở đạt cực đại cần phải điều chỉnh để biến trở tăng thêm 10 ôm  nữa. Giá trị của r bằng?

Điều chỉnh R để P toàn mạch max thì R=ZL-ZC =10
Từ giá trị R tăng giá trị của biến trở thêm 10 ôm -->R'=20 ôm
Mà để công suâts trên biến trở max thì R'=[tex]\sqrt{r^{2}+(ZL-ZC)^{2}}[/tex] ==>r=10[tex]\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:10:50 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012


6.Các mức năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô tính theo công thức E=-13,6/n^2(eV).  Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản có thể hấp thụ phôtôn (để chuyển trạng thái) có năng lượng bằng?

Nguyên tử H ở trạng thái cơ bản (quỹ đạo K) có thể hấp thụ để đưa e ra vô cùng (năng lượng để bứt e ra khỏi nguyên tử khi nó ở quỹ đạo K tức năng lượng ion hóa) Là E=E[tex]\propto[/tex]-E1=0-13,6=13,6eV  Hem bik suy nghĩ của tui có đúng hem  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: duongtampro9x trong 08:13:14 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
4 đáp án là: A.2,5       B.5          C.10        D.7,5
bạn à!tk bạn nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:29:15 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
4 đáp án là: A.2,5       B.5          C.10        D.7,5
bạn à!tk bạn nhiều.
Ừ thế nhầm rồi !!!! Bạn thử thế từng đáp án vào E=[tex]\frac{-13,6}{n^{2}}+13,6[/tex]
Tìm giá trị của n (với n là số nguyên ) nếu nguyên thì nhận ko thì loại trong 4 đáp án mình tính gần đúng ra đáp án C ứng với n=2 


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:36:54 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

 
5.Có hai tụ giống nhau chưa tích điện và một nguồn điện một chiều có suất điện động E . Lần thứ nhất hai tụ ghép song song; lần thứ hai hai tụ ghép nối tiếp, rồi nối với nguồn để tích điện. Sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với một cuộn dây thuần cảm để tạo ra mạch dao động điện từ. Khi hiệu điện thế trên các tụ trong hai trường hợp bằng nhau và bằng E/4  thì tỉ số năng lượng từ trong hai trường hợp là?


Hai tụ giống nhau lần thứ nhất ghép song song ===>Cb=C1+C2=2C1
Lần thứ hai ghép nối tiếp -------->Cb'= [tex]\frac{C1C2}{C1+C2}[/tex]=C1/2

Khi hiệu điện thế giữa các tụ trong 2TH là bằng nhau và bằng E/4
TA có TH1: Wd=[tex]\frac{1}{2}2C1\frac{E^{2}}{16}[/tex]
==>Wt=[tex]\frac{1}{2}2C1E^{2} -\frac{1}{2}2C1\frac{E^{2}}{16}[/tex]=15/16C1E2
TH2: Wd'=[tex]\frac{1}{2}\frac{C1}{2}\frac{E^{2}}{16}[/tex]
===>Wt'=[tex]\frac{1}{2}\frac{C1}{2}E^{2}-\frac{1}{2}\frac{C1}{2}\frac{E^{2}}{16}=\frac{15C1E^{2}}{64}[/tex]

===>Wt/Wt' =4

Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: khaikull trong 06:28:40 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
4 đáp án là: A.2,5       B.5          C.10        D.7,5
bạn à!tk bạn nhiều.
Ừ thế nhầm rồi !!!! Bạn thử thế từng đáp án vào E=[tex]\frac{-13,6}{n^{2}}+13,6[/tex]
Tìm giá trị của n (với n là số nguyên ) nếu nguyên thì nhận ko thì loại trong 4 đáp án mình tính gần đúng ra đáp án C ứng với n=2 


ẹc. mk cũng làm đề 1 câu như này nhưng nó lại  có 4 đá là A.6  B. 8,27   C. 12.75(đá)   D. 13,12

2 đề giống hệt nhau muk đá khác thế bạn ơi. ko pit đề của ai sai


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: duongtampro9x trong 06:44:28 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1. A.42,2%     B.38,8%       C.40,2%           D.36,8%
đáp án B
2. A.12căn5V     B.24V           C.10căn5 V   D.28V
đáp án A
3.A.2,5ôm          B.5ôm          C.10 ôm       D.7,5 ôm
đáp án D
4.A.căn 3         B.căn 3/2        C.căn(1/2)        D. căn 6/2
đáp án D
5.A.5            B.4               C.3                  D.2
đáp án A
6.A.3,4eV       B.12,75eV           C.10,1eV           D.8,8eV
đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: khaikull trong 07:11:19 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1.Điện năng từ nhà máy được đưa đến nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn, tại nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi. Ban đầu hiệu suất tải điện là 90%  Muốn hiệu suất tải điện là 96%  cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi bao nhiêu%?

2.Một mạch tiêu thụ điện là cuộn dây có điện trở thuần r=8 ôm   tiêu thụ công suất P=32W  với hệ số công suất cosfi=0,8   Điện năng được đưa từ máy phát điện xoay chiều một pha nhờ dây dẫn có điện trở R=4 ôm  Điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây nơi máy phát là?

3.Đặt vào hai đầu  một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện C, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r, thì thấy ZL=20 ôm,ZC=10 ôm  Điều chỉnh R để công suất trên toàn mạch cực đại; từ giá trị R này để công suất trên biến trở đạt cực đại cần phải điều chỉnh để biến trở tăng thêm 10 ôm  nữa. Giá trị của r bằng?

4.Trong một ống tia X, bỏ qua động năng của êlectron bứt khỏi catôt. Chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất phát ra được chiếu tới catôt một tế bào quang điện, lúc đó động năng cực đại của các êlectron quang điện phát ra gấp đôi công thoát của catôt tế bào quang điện. Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt (của ống tia X) và các êlectron quang điện bứt ra khỏi catôt là?
 
5.Có hai tụ giống nhau chưa tích điện và một nguồn điện một chiều có suất điện động E . Lần thứ nhất hai tụ ghép song song; lần thứ hai hai tụ ghép nối tiếp, rồi nối với nguồn để tích điện. Sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với một cuộn dây thuần cảm để tạo ra mạch dao động điện từ. Khi hiệu điện thế trên các tụ trong hai trường hợp bằng nhau và bằng E/4  thì tỉ số năng lượng từ trong hai trường hợp là?

6.Các mức năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô tính theo công thức E=-13,6/n^2(eV).  Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản có thể hấp thụ phôtôn (để chuyển trạng thái) có năng lượng bằng?

các thầy giúp dùm em!!!

bài 1


[tex]\Delta p_{1}=0.1p=I_{1}^{2}.R[/tex]
[tex]\Delta p_{2}=0.04p=I_{2}^{2}.R[/tex]
lập tỉ số ta dc I2=0.632 I1
nên I giảm 36.8 bạn ui. đáp án sai 100%


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: JakkieQuang trong 11:00:45 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

[/quote]
Điều chỉnh R để P toàn mạch max thì R=ZL-ZC =10
Từ giá trị R tăng giá trị của biến trở thêm 10 ôm -->R'=20 ôm
Mà để công suâts trên biến trở max thì R'=[tex]\sqrt{r^{2}+(ZL-ZC)^{2}}[/tex] ==>r=10[tex]\sqrt{3}[/tex]

[/quote]
 bài giải có vấn đệ Để P mạch max thi R+r=ZL-ZC
ta có hệ pt
[tex]\begin{cases} & \text{ } R+r=10 \\ & \text{ } (R+10)^{2}= r^{2}+10 \end{cases}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:14:05 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

 
5.Có hai tụ giống nhau chưa tích điện và một nguồn điện một chiều có suất điện động E . Lần thứ nhất hai tụ ghép song song; lần thứ hai hai tụ ghép nối tiếp, rồi nối với nguồn để tích điện. Sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với một cuộn dây thuần cảm để tạo ra mạch dao động điện từ. Khi hiệu điện thế trên các tụ trong hai trường hợp bằng nhau và bằng E/4  thì tỉ số năng lượng từ trong hai trường hợp là?


Hai tụ giống nhau lần thứ nhất ghép song song ===>Cb=C1+C2=2C1
Lần thứ hai ghép nối tiếp -------->Cb'= [tex]\frac{C1C2}{C1+C2}[/tex]=C1/2

Khi hiệu điện thế giữa các tụ trong 2TH là bằng nhau và bằng E/4
TA có TH1: Wd=[tex]\frac{1}{2}2C1\frac{E^{2}}{16}[/tex]
==>Wt=[tex]\frac{1}{2}2C1E^{2} -\frac{1}{2}2C1\frac{E^{2}}{16}[/tex]=15/16C1E2
TH2: Wd'=[tex]\frac{1}{2}\frac{C1}{2}\frac{E^{2}}{16}[/tex]
===>Wt'=[tex]\frac{1}{2}\frac{C1}{2}E^{2}-\frac{1}{2}\frac{C1}{2}\frac{E^{2}}{16}=\frac{15C1E^{2}}{64}[/tex]

===>Wt/Wt' =4

Bàn lại bài này chút, em giải bài này ra 4 mà chưa chắc đúng các thầy vào xem lại và cho em ý kiến ạ !!!!
Trong trường hợp nối tiếp thì E=E1+E2=2E/4=E/2  chứ không phải là E/4!!!! Chỗ này đúng ko ạ
Vậy Wd' và Wd khác nhau chỗ này dù chúng có cùng E/4


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: khaikull trong 11:24:56 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Điều chỉnh R để P toàn mạch max thì R=ZL-ZC =10
Từ giá trị R tăng giá trị của biến trở thêm 10 ôm -->R'=20 ôm
Mà để công suâts trên biến trở max thì R'=[tex]\sqrt{r^{2}+(ZL-ZC)^{2}}[/tex] ==>r=10[tex]\sqrt{3}[/tex]

[/quote]
 bài giải có vấn đệ Để P mạch max thi R+r=ZL-ZC
ta có hệ pt
[tex]\begin{cases} & \text{ } R+r=10 \\ & \text{ } (R+10)^{2}= r^{2}+10 \end{cases}[/tex][/quote]

mk sửa cho nè.
Điều chỉnh R để Pmax
ta có [tex]R+r=Z_{L}-Z_{C}=10[/tex] nên R=10-r
từ giá trị R tăng biến trở thêm 10 ôm thì R'=(20-r)
để công suất biến trở max ta có [tex]R'=\sqrt{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})}[/tex] nên [tex](20-r)^{2}=r^{2}+10^{2}[/tex]
giải ra ta dc r=7.5 ôm
Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: JakkieQuang trong 11:39:32 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Điều chỉnh R để P toàn mạch max thì R=ZL-ZC =10
Từ giá trị R tăng giá trị của biến trở thêm 10 ôm -->R'=20 ôm
Mà để công suâts trên biến trở max thì R'=[tex]\sqrt{r^{2}+(ZL-ZC)^{2}}[/tex] ==>r=10[tex]\sqrt{3}[/tex]

bài giải có vấn đệ Để P mạch max thi R+r=ZL-ZC
ta có hệ pt
[tex]\begin{cases} & \text{ } R+r=10 \\ & \text{ } (R+10)^{2}= r^{2}+10 \end{cases}[/tex][/quote]

mk sửa cho nè.
Điều chỉnh R để Pmax
ta có [tex]R+r=Z_{L}-Z_{C}=10[/tex] nên R=10-r
từ giá trị R tăng biến trở thêm 10 ôm thì R'=(20-r)
để công suất biến trở max ta có [tex]R'=\sqrt{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})}[/tex] nên [tex](20-r)^{2}=r^{2}+10^{2}[/tex]
giải ra ta dc r=7.5 ôm[/quote]
cảm ơn nha buồn ngủ quá tôi đánh ko ra chữ


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: khaikull trong 11:55:57 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

 
5.Có hai tụ giống nhau chưa tích điện và một nguồn điện một chiều có suất điện động E . Lần thứ nhất hai tụ ghép song song; lần thứ hai hai tụ ghép nối tiếp, rồi nối với nguồn để tích điện. Sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với một cuộn dây thuần cảm để tạo ra mạch dao động điện từ. Khi hiệu điện thế trên các tụ trong hai trường hợp bằng nhau và bằng E/4  thì tỉ số năng lượng từ trong hai trường hợp là?


Hai tụ giống nhau lần thứ nhất ghép song song ===>Cb=C1+C2=2C1
Lần thứ hai ghép nối tiếp -------->Cb'= [tex]\frac{C1C2}{C1+C2}[/tex]=C1/2

Khi hiệu điện thế giữa các tụ trong 2TH là bằng nhau và bằng E/4
TA có TH1: Wd=[tex]\frac{1}{2}2C1\frac{E^{2}}{16}[/tex]
==>Wt=[tex]\frac{1}{2}2C1E^{2} -\frac{1}{2}2C1\frac{E^{2}}{16}[/tex]=15/16C1E2
TH2: Wd'=[tex]\frac{1}{2}\frac{C1}{2}\frac{E^{2}}{16}[/tex]
===>Wt'=[tex]\frac{1}{2}\frac{C1}{2}E^{2}-\frac{1}{2}\frac{C1}{2}\frac{E^{2}}{16}=\frac{15C1E^{2}}{64}[/tex]

===>Wt/Wt' =4

Bàn lại bài này chút, em giải bài này ra 4 mà chưa chắc đúng các thầy vào xem lại và cho em ý kiến ạ !!!!
Trong trường hợp nối tiếp thì E=E1+E2=2E/4=E/2  chứ không phải là E/4!!!! Chỗ này đúng ko ạ
Vậy Wd' và Wd khác nhau chỗ này dù chúng có cùng E/4
cái bài này thì mk cũng giống mark. nhưng đáp án cảu họ lại là 5 chứ ko phải 4. ko pit đáp án có sai ko. cái câu 1 đáp án cũng bị sai ùi


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: khaikull trong 12:10:39 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
4 đáp án là: A.2,5       B.5          C.10        D.7,5
bạn à!tk bạn nhiều.
Ừ thế nhầm rồi !!!! Bạn thử thế từng đáp án vào E=[tex]\frac{-13,6}{n^{2}}+13,6[/tex]
Tìm giá trị của n (với n là số nguyên ) nếu nguyên thì nhận ko thì loại trong 4 đáp án mình tính gần đúng ra đáp án C ứng với n=2 


cái câu này kết quả là 12.75 ứng với n=4. mọi ng ai hiểu tại sao n=4 thì chỉ mk với nah


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:17:28 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

5.Có hai tụ giống nhau chưa tích điện và một nguồn điện một chiều có suất điện động E . Lần thứ nhất hai tụ ghép song song; lần thứ hai hai tụ ghép nối tiếp, rồi nối với nguồn để tích điện. Sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với một cuộn dây thuần cảm để tạo ra mạch dao động điện từ. Khi hiệu điện thế trên các tụ trong hai trường hợp bằng nhau và bằng E/4  thì tỉ số năng lượng từ trong hai trường hợp là?Hai tụ giống nhau lần thứ nhất ghép song song ===>Cb=C1+C2=2C1
Lần thứ hai ghép nối tiếp -------->Cb'= [tex]\frac{C1C2}{C1+C2}[/tex]=C1/2

Khi hiệu điện thế giữa các tụ trong 2TH là bằng nhau và bằng E/4
TA có TH1: Wd=[tex]\frac{1}{2}2C1\frac{E^{2}}{16}[/tex]
==>Wt=[tex]\frac{1}{2}2C1E^{2} -\frac{1}{2}2C1\frac{E^{2}}{16}[/tex]=15/16C1E2

TH2: Wd'=[tex]\frac{1}{2}\frac{C1}{2}\frac{E^{2}}{16}[/tex]
===>Wt'=[tex]\frac{1}{2}\frac{C1}{2}E^{2}-\frac{1}{2}\frac{C1}{2}\frac{E^{2}}{16}=\frac{15C1E^{2}}{64}[/tex]

===>Wt/Wt' =4


 ~O) Ghép song song:

Hiệu điện thế cực đại của hai tụ [tex]U_{1}=U_{2} = E[/tex] (Cũng là HĐT khi vừa tháo ra khỏi nguồn)

Năng lượng điện trường bộ tụ: [tex]W_{d_{1}}= 2.\frac{1}{2}C\left<\frac{E}{4} \right>^{2}= \frac{CE^{2}}{16}[/tex]

Năng lượng từ trường: [tex]W_{t_{1}}= W-W_{d_{1}}= \frac{1}{2}.2C.E^{2}- \frac{CE^{2}}{16}= \frac{15}{16}CE^{2}[/tex]

~O) Ghép nối tiếp:

Hiệu điện thế cực đại của hai tụ [tex]U'_{1}=U'_{2} = \frac{E}{2}[/tex] (Cũng là HĐT khi vừa tháo ra khỏi nguồn)

Năng lượng điện trường bộ tụ: [tex]W_{d_{2}}= 2.\frac{1}{2}C\left<\frac{E}{4} \right>^{2}= \frac{CE^{2}}{16}[/tex]

Năng lượng từ trường: [tex]W_{t_{2}}= W'-W_{d_{2}}= \frac{1}{2}.2C.\left<\frac{E}{2} \right>^{2}- \frac{CE^{2}}{16}= \frac{3}{16}CE^{2}[/tex]

 ~O) Cuối cùng: [tex]\frac{W_{t_{1}}}{W_{t_{2}}}= 5[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:50:33 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
SAi rồi đó bạn hi hi trong trường  hợp nối tiếp thì E sẽ khác nhau E=E1+E1=2E/4=E/2
Quên phần lý thuyết này,nhắm mắt nhắm mũi làm sai luôn !!! Hỏi con bạn thì nó ra 5 thắc mắc mãi nhờ các thầy đính chính lại  *-:) . Giờ thì hiểu rồi, thua người ta ở cái ấy :(( lần sau mà còn ba xàm ba láp nữa chắc chết quớ  8-x


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: khaikull trong 05:29:50 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
SAi rồi đó bạn hi hi trong trường  hợp nối tiếp thì E sẽ khác nhau E=E1+E1=2E/4=E/2
Quên phần lý thuyết này,nhắm mắt nhắm mũi làm sai luôn !!! Hỏi con bạn thì nó ra 5 thắc mắc mãi nhờ các thầy đính chính lại  *-:) . Giờ thì hiểu rồi, thua người ta ở cái ấy :(( lần sau mà còn ba xàm ba láp nữa chắc chết quớ  8-x

bạn ơi cho mk hỏi. nếu theo cách giải của thầy thì mk thấy 2 th đều có [tex]C_{b}=2C[/tex]. thế là thế nào. mk tưởng C bộ lúc nối tiếp phải  khác C bộ lúc song song chứ


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: khaikull trong 06:45:17 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
bài số 2:
P= 32 R=8[tex]\Omega[/tex] => I2=2 =>I=2A
có R dây = 4 [tex]\Omega[/tex] => P hao phí= 16W
P phát = p hao phí + p tiêu thụ => p phát = 48W
P Phát=UphátIcos[tex]\varphi[/tex]=>U phát=30V
mk sửa cho nè. [tex]cos\varphi =0.8=\frac{r}{\sqrt{r^{2}+Z_{L}^{2}}}=> Z_{L}=6[/tex]
p hao phi = 16   p phat=48 
ta có [tex]cos\varphi _{s}=\frac{r+R}{\sqrt{(r+R)^{2}+Z_{L}^{2}}}=\frac{12}{\sqrt{12^{2}+6^{2}}}=\frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]

[tex]p_{phát}=U_{phát}.I.cos\varphi _{s}=> U_{phát}=12\sqrt{5}[/tex]

 


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: Ulrichdragon trong 05:40:50 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Ừ đúng rồi tại sao 2 Cb trong 2 th lại giống nhau vậy các bạn??


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!cần giúp đỡ
Gửi bởi: qvd4081 trong 06:34:32 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Thầy viêt' nhầm chỗ  [tex]W_{t2}[/tex] rùi
[tex]W_{t2}=\frac{1}{2}.\frac{C1}{2}.E^{2}[/tex] -[tex]W_{d2}[/tex]