Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sactim58 trong 07:08:37 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9410Tiêu đề: Một bài toán về Vi mô và vĩ mô_Vật lý 12
Gửi bởi: sactim58 trong 07:08:37 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp bài này giùm e (mình) :
 :o
"Trong quá trính va chạm trực diện một pozitron với 1 electron đứng yên, có sự hủy cặp tạo thành hai photon, mỗi photon có năng lượng 2 MeV chuyển động ngược chiều nhau. Tính động năng pozitron trước va chạm."
Đáp Án :
1,44 MeV
2,88 MeV
0,44 MeV
1,88 MeV

E (mình) xin cảm ơn trước! :x


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về Vi mô và vĩ mô_Vật lý 12
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:01:30 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp bài này giùm e (mình) :
 :o
"Trong quá trính va chạm trực diện một pozitron với 1 electron đứng yên, có sự hủy cặp tạo thành hai photon, mỗi photon có năng lượng 2 MeV chuyển động ngược chiều nhau. Tính động năng pozitron trước va chạm."
Đáp Án :
1,44 MeV
2,88 MeV
0,44 MeV
1,88 MeV

E (mình) xin cảm ơn trước! :x
Phương trình hủy cặp pozitron : [tex]e^{-}+e^{+}=\gamma +\gamma[/tex]
Theo đl bảo toàn động lượng ta có 0=p +p'
Theo đl bảo toàn năng lượng ta có We- +We+  +2moc2=2W[tex]\gamma[/tex]
==>2W=2W[tex]\gamma[/tex]-2moc2=>W 
Đề thiếu khối lượng của e rồi kài lắp số zo tính nhé