Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 04:58:05 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9409Tiêu đề: Cần giúp bài điện này bằng giản đồ vectơ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:58:05 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp [tex]u=80cos\left(\omega t \right)\left(V \right)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của mạch là [tex]40W[/tex], điện áp hiệu dụng [tex]U_{R}=U_{Lr}=25V,U_{C}=60V[/tex]. Điện trở thuần r của cuộn dây bằng bao nhiêu?
[tex]A.15\Omega[/tex]
[tex]B.25\Omega[/tex]
[tex]C.20\Omega[/tex]
[tex]D.40\Omega[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp bài điện này bằng giản đồ vectơ
Gửi bởi: kydhhd trong 06:15:32 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp [tex]u=80cos\left(\omega t \right)\left(V \right)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của mạch là [tex]40W[/tex], điện áp hiệu dụng [tex]U_{R}=U_{Lr}=25V,U_{C}=60V[/tex]. Điện trở thuần r của cuộn dây bằng bao nhiêu?
[tex]A.15\Omega[/tex]
[tex]B.25\Omega[/tex]
[tex]C.20\Omega[/tex]
[tex]D.40\Omega[/tex]

thử trình bày cách này xem nhưng hơi dài
dựa vào hình ta tính được các cạnh như hình vẽ
tính góc A:[tex]cosA=\frac{25}{65}\Rightarrow A=67,4[/tex]
tính góc B:[tex]cosB=\frac{65^{2}+80^{2}-25^{2}}{2.65.80}\Rightarrow B=16\Rightarrow \varphi =67,4-16=51,4[/tex]
mặt khác:[tex]P=U.Icos\varphi \Rightarrow I=0,8A\Rightarrow r^{2}+Zl^{2}=31,25^{2}[/tex]
[tex]R=31,25;Zc=\frac{65}{0,8}=75[/tex]

kết hợp với pt tổng trở:[tex]Z^{2}=(31,25+r)^{2}+(Zl-75)^{2}=\frac{80^{2}}{0,8^{2}}[/tex]
giải ra được r gần bằng 25 ôm


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp bài điện này bằng giản đồ vectơ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:05:02 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp [tex]u=80cos\left(\omega t \right)\left(V \right)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của mạch là [tex]40W[/tex], điện áp hiệu dụng [tex]U_{R}=U_{Lr}=25V,U_{C}=60V[/tex]. Điện trở thuần r của cuộn dây bằng bao nhiêu?
[tex]A.15\Omega[/tex]
[tex]B.25\Omega[/tex]
[tex]C.20\Omega[/tex]
[tex]D.40\Omega[/tex]

thử trình bày cách này xem nhưng hơi dài
dựa vào hình ta tính được các cạnh như hình vẽ
tính góc A:[tex]cosA=\frac{25}{65}\Rightarrow A=67,4[/tex]
tính góc B:[tex]cosB=\frac{65^{2}+80^{2}-25^{2}}{2.65.80}\Rightarrow B=16\Rightarrow \varphi =67,4-16=51,4[/tex]
mặt khác:[tex]P=U.Icos\varphi \Rightarrow I=0,8A\Rightarrow r^{2}+Zl^{2}=31,25^{2}[/tex]
[tex]R=31,25;Zc=\frac{65}{0,8}=75[/tex]

kết hợp với pt tổng trở:[tex]Z^{2}=(31,25+r)^{2}+(Zl-75)^{2}=\frac{80^{2}}{0,8^{2}}[/tex]
giải ra được r gần bằng 25 ôm
Sai rồi DaiVoDanh à , ra 15 đó chứ ko phải 25


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp bài điện này bằng giản đồ vectơ
Gửi bởi: SH.No1 trong 09:16:51 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp [tex]u=80cos\left(\omega t \right)\left(V \right)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của mạch là [tex]40W[/tex], điện áp hiệu dụng [tex]U_{R}=U_{Lr}=25V,U_{C}=60V[/tex]. Điện trở thuần r của cuộn dây bằng bao nhiêu?
[tex]A.15\Omega[/tex]
[tex]B.25\Omega[/tex]
[tex]C.20\Omega[/tex]
[tex]D.40\Omega[/tex]


[tex]tan\varphi=\frac{\sqrt{25^2 - x^2}}{25+x}=\frac{x}{60}==>x=15[/tex]
[tex]P=RI^2=(Ur + UR).I==>I=1==>r=15[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp bài điện này bằng giản đồ vectơ
Gửi bởi: kydhhd trong 09:33:13 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp [tex]u=80cos\left(\omega t \right)\left(V \right)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của mạch là [tex]40W[/tex], điện áp hiệu dụng [tex]U_{R}=U_{Lr}=25V,U_{C}=60V[/tex]. Điện trở thuần r của cuộn dây bằng bao nhiêu?
[tex]A.15\Omega[/tex]
[tex]B.25\Omega[/tex]
[tex]C.20\Omega[/tex]
[tex]D.40\Omega[/tex]

thử trình bày cách này xem nhưng hơi dài
dựa vào hình ta tính được các cạnh như hình vẽ
tính góc A:[tex]cosA=\frac{25}{65}\Rightarrow A=67,4[/tex]
tính góc B:[tex]cosB=\frac{65^{2}+80^{2}-25^{2}}{2.65.80}\Rightarrow B=16\Rightarrow \varphi =67,4-16=51,4[/tex]
mặt khác:[tex]P=U.Icos\varphi \Rightarrow I=0,8A\Rightarrow r^{2}+Zl^{2}=31,25^{2}[/tex]
[tex]R=31,25;Zc=\frac{65}{0,8}=75[/tex]

kết hợp với pt tổng trở:[tex]Z^{2}=(31,25+r)^{2}+(Zl-75)^{2}=\frac{80^{2}}{0,8^{2}}[/tex]
giải ra được r gần bằng 25 ôm
Sai rồi DaiVoDanh à , ra 15 đó chứ ko phải 25
uk mình thay nhầm U=80V nên kết quả sai


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp bài điện này bằng giản đồ vectơ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:03:30 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp [tex]u=80cos\left(\omega t \right)\left(V \right)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của mạch là [tex]40W[/tex], điện áp hiệu dụng [tex]U_{R}=U_{Lr}=25V,U_{C}=60V[/tex]. Điện trở thuần r của cuộn dây bằng bao nhiêu?
[tex]A.15\Omega[/tex]
[tex]B.25\Omega[/tex]
[tex]C.20\Omega[/tex]
[tex]D.40\Omega[/tex]


[tex]tan\varphi=\frac{\sqrt{25^2 - x^2}}{25+x}=\frac{x}{60}==>x=15[/tex]
[tex]P=RI^2=(Ur + UR).I==>I=1==>r=15[/tex]
2 cái tan sao bằng nhau là sao bạn, sao biết 2 góc đó bằng nhau vậy