Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JakkieQuang trong 04:55:20 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9407Tiêu đề: help dao động cơ
Gửi bởi: JakkieQuang trong 04:55:20 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
một con lắc dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với A=4cm. biết khối lượng của vật là m = 100 g và trong mỗi chu kỳ dao động thời gian lực đàn hồi có độ lớn lớn hơn 2 N là 2T/3 (T là chu kì dao động). Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] =10 chu kì dao động là : A.0,3   B.0,2   C.0,4   D.0,1


Tiêu đề: Trả lời: help dao động cơ
Gửi bởi: traugia trong 05:00:53 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
một con lắc dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với A=4cm. biết khối lượng của vật là m = 100 g và trong mỗi chu kỳ dao động thời gian lực đàn hồi có độ lớn lớn hơn 2 N là 2T/3 (T là chu kì dao động). Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] =10 chu kì dao động là : A.0,3   B.0,2   C.0,4   D.0,1

Trong nửa chu kì khoảng thời gian để lực đàn hồi có độ lớn lớn hơn 2N là T/3
=> vị trí lực đàn hồi bắt đầu đạt độ lớn 2N là [tex]\left|x \right| = \frac{A}{2} = 2cm[/tex]
Mà [tex]F_{dh} = K\left|x \right|[/tex] => K = 100 N/m
=> Chu kì của con lắc là : T = 0,2 s