Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 03:35:22 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9400Tiêu đề: xin giúp bài quang điện!!!
Gửi bởi: quocnh trong 03:35:22 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
(http://nn3.upanh.com/b6.s28.d1/e74d0f110cb3a97252ee3eca7561e863_45776593.ly4.jpg) (http://www.upanh.com/ly4_upanh/v/1ru2dhbd7xr.htm)
xin thầy cô giải giúp. cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài quang điện!!!
Gửi bởi: traugia trong 04:07:56 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
(http://nn3.upanh.com/b6.s28.d1/e74d0f110cb3a97252ee3eca7561e863_45776593.ly4.jpg) (http://www.upanh.com/ly4_upanh/v/1ru2dhbd7xr.htm)
xin thầy cô giải giúp. cảm ơn
Sử dụng hệ thức Anhxtanh ta tìm được độ lớn hiệu điện thế hãm là Uh = 4,25 V
đồng thời là giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở : Uh = I. R mà I = [tex]\frac{E}{R + r}[/tex] => R  = 2,125 ôm


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài quang điện!!!
Gửi bởi: kydhhd trong 04:16:27 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
(http://nn3.upanh.com/b6.s28.d1/e74d0f110cb3a97252ee3eca7561e863_45776593.ly4.jpg) (http://www.upanh.com/ly4_upanh/v/1ru2dhbd7xr.htm)
xin thầy cô giải giúp. cảm ơn
hiệu điện thế tối thiểu đê triệt tiêu dòng quang điện được xác định:[tex]\frac{hc}{\lambda }=A+eU\Rightarrow U=\frac{hc}{\lambda .e}-\frac{A}{e}=\frac{6,625.10^{-34}.3.10^{8}}{1,6.10^{-19}198,6.10^{-9}}-2=4,25V[/tex]
mặt khác xét với bộ nguồn và điện trơt R ta có:[tex]U=E-I.r=E-\frac{U}{R}r\Rightarrow R=\frac{U.r}{E-U}=\frac{4,25.0,875}{6-4,25}=2,125[/tex]