Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JakkieQuang trong 03:34:27 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9398Tiêu đề: mức cường độ âm (xin mọi người giải giúp)
Gửi bởi: JakkieQuang trong 03:34:27 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
một nguồn âm điểm N pháy sóng âm theo mọi phượng hai điểm A,B nằm trên cùng một đường thẳng qua nguồn, cùng một bên so với nguộn CHo biết AB= 3 AN mức cường độ âm tại A la 5,2 dB, thì mức cường đọ âm tại B là
A.3B    B.2B   C.3,6 B   D.4B
xin mọi người giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: mức cường độ âm (xin mọi người giải giúp)
Gửi bởi: traugia trong 03:59:06 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Đề phải sửa lại là 5,2B chứ không phải là 5,2dB
Coi âm do nguồn N phát đẳng hướng, bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường truyền ta có
           P = [tex]I_{A}4\pi R^{2} = I_{B}4\pi (4R)^{2} <=> I_{B} =\frac{I_{A}}{16}[/tex]
     Do AB = 3AN (đặt AN = R ) => BN = 4R
  Mặt khác ta có: [tex]L_{A} = lg\frac{I_{A}}{I_{0}} = 5,2[/tex]
                        [tex]L_{B} = lg\frac{I_{B}}{I_{0}} [/tex] = [tex]lg\frac{I_{A}}{16I_{0}} = L_{A} -lg16[/tex] = 4BTiêu đề: Trả lời: mức cường độ âm (xin mọi người giải giúp)
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:01:30 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
một nguồn âm điểm N pháy sóng âm theo mọi phượng hai điểm A,B nằm trên cùng một đường thẳng qua nguồn, cùng một bên so với nguộn CHo biết AB= 3 AN mức cường độ âm tại A la 5,2 dB, thì mức cường đọ âm tại B là
A.3B    B.2B   C.3,6 B   D.4B
xin mọi người giải giúp

Xem lại đơn vị, tôi xem như là dB hết.

Ta thấy AB = 3AN suy ra: NB = 4 NA

Đặt R = NA và [tex]I = \frac{P}{S}= \frac{P}{4 \pi R^{2}}[/tex]

Tại A: [tex]L_{A}=10lg\left<\frac{I_{A}}{I_{0}} \right>[/tex]

Tại B: [tex]L_{B}=10lg\left<\frac{I_{B}}{I_{0}} \right>[/tex]

Mặt khác: (dùng tính chất của logarit)

[tex]L_{B}-L_{A}= 10 lg\left< \frac{I_{B}}{I_{A}}\right>= 10 lg\left< \frac{S_{A}}{S_{B}}\right> = 10 lg\left< \frac{R^{2}}{16R^{2}}\right>= -1,2[/tex]

[tex]\Rightarrow L_{B}=L_{A}-1,2 = 5,2 - 1,2 = 4 \: dB[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mức cường độ âm (xin mọi người giải giúp)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 04:05:34 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Óc B chứ ko phải dB 8-x ,shit!!!! làm giải ra số âm :-t đau lòng vậy trời !!!!!!
Một công thức khác là dùng LA-LB=20log(RB/RA) (Nếu là dB còn B thì bỏ 10 đi ) ,dùng toán học thêm bớt đưa về 1 ẩn rút gọn ,phang casino fx ===>KQ


Tiêu đề: Trả lời: mức cường độ âm (xin mọi người giải giúp)
Gửi bởi: Daniel Phung trong 06:23:53 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
NB = 4NA
Áp dụng công thức: [tex]10^{L_{A}-L_{B}}=\frac{NB^{2}}{NA^{2}}=16\Rightarrow L_{B}=L_{A}-log16=4 B[/tex]

Mong các thầy hướng dẫn thêm