Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Dangaiphuong trong 03:19:23 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9397Tiêu đề: Bài tập phản ứng hạt nhân?
Gửi bởi: Dangaiphuong trong 03:19:23 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Ta dùng prôtôn có động năng Wp=5,45 MeV bắn phá hạt nhân Be(9-4) đứng yên.hai hạt sinh ra là  anpha và Li(liti),trong đó hạt  anpha có phương chuyển động vuông góc với phương chuyển động prôtôn và động năng của hạt anpha là W=4 MeV.biêt khối lượng hạt nhân:
mp=1,0073 u
m anpha=4,0015 u
m Li=6,015 u.động năng của hạt nhân Liti sinh ra là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phản ứng hạt nhân?
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:27:03 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Ta dùng prôtôn có động năng Wp=5,45 MeV bắn phá hạt nhân Be(9-4) đứng yên.hai hạt sinh ra là  anpha và Li(liti),trong đó hạt  anpha có phương chuyển động vuông góc với phương chuyển động prôtôn và động năng của hạt anpha là W=4 MeV.biêt khối lượng hạt nhân:
mp=1,0073 u
m anpha=4,0015 u
m Li=6,015 u.động năng của hạt nhân Liti sinh ra là?
1H1 +9Be4--->4He2 +6Li3
Áp dụng đl bảo toàn động lượng,ta có : pP +pBe=pLi +pHe
Vì Be đứng yên nên pBe=0 ,hạt He vuông góc với proton vẽ hình ra nhé
Bình phương 2 vế ta có : mLiKLi=mpKp +mHeKHe ===>KLi=[tex]\frac{5,45*1,0073+4,0015*4}{6,015}[/tex]=3,57MeV