Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: linh1594 trong 03:16:40 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9396Tiêu đề: động cơ khó
Gửi bởi: linh1594 trong 03:16:40 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
bài1/
động cơ không đồng bộ 3 pha có điện trở thuần r=7,5(ôm).Hiệu suất động cơ là 0,85 sản ra công cơ học là 0,425kWh trong 30 phút.cường độ dòng điện qua động cơ là là;
A/2A              B/5A           C/2,5A           D/2[tex]\sqrt{5}[/tex]
mong thầy cô giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: động cơ khó
Gửi bởi: traugia trong 04:18:30 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Công suất cơ học của động cơ là : Pc = [tex]\frac{0,425.10^{3}}{0,5} = 850 W[/tex]
Hiệu suất động cơ là 0,85 => Công suất toàn phân cung cấp cho động cơ là:
                       Ptp = [tex]\frac{P_{c}}{H} = 1000W[/tex]
Có thể coi hao phí trong động cơ là do tỏa nhiệt: Php = I2 R = Ptp - Pc = 150 W
Vậy cường độ dòng điện trong động cơ là: I = [tex]2\sqrt{5}(A)[/tex]