Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tiennguyen trong 03:14:46 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9395Tiêu đề: sóng cơ
Gửi bởi: tiennguyen trong 03:14:46 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Thầy và các bạn giúp em bài này với.
1. Một ống trụ có chiều dài l=1m, ở một đầu ống có một pit-tông để có thể điều chỉnh chiều dài cột khí trong ống. Đặt một âm thoa dao động với tần số 660Hz ở gần đầu hở của ống. Tốc độ âm trong không khí là 330m/s. Để có cộng hưởng âm trong ống ta phải điều chỉnh ống đến độ dài bằng:
A. 37,5cm          B. 0,5cm          C. 25cm              D. 80cmTiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: JakkieQuang trong 03:17:40 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Thầy và các bạn giúp em bài này với.
1. Một ống trụ có chiều dài l=1m, ở một đầu ống có một pit-tông để có thể điều chỉnh chiều dài cột khí trong ống. Đặt một âm thoa dao động với tần số 660Hz ở gần đầu hở của ống. Tốc độ âm trong không khí là 330m/s. Để có cộng hưởng âm trong ống ta phải điều chỉnh ống đến độ dài bằng:
A. 37,5cm          B. 0,5cm          C. 25cm              D. 80cm


có thể làm nếu xảy hiện tượng sóng dừng thì phải


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: SH.No1 trong 03:19:51 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
coi bài của thầy QD ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6038


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: JakkieQuang trong 03:28:54 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
 theo mình ở đay [tex]\lambda /2= 0.25m maft heo cách giải giải thì ta có (k+1/2)\lambda /2 vậy ta chỉ cần theo số K là 1 đáp án A 37.5 cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: tiennguyen trong 05:46:16 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Nhờ các bạn và thầy cô giúp em bài nữa nha. Xin đa tạ
2. Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn co hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liêm tiếp sợ dây duỗi thẳng là 0,05s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 8m/s       B. 8cm/s         C. 12m/s         D. 12cm/s


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:52:00 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Nhờ các bạn và thầy cô giúp em bài nữa nha. Xin đa tạ
2. Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn co hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liêm tiếp sợ dây duỗi thẳng là 0,05s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 8m/s       B. 8cm/s         C. 12m/s         D. 12cm/s
Khoảng time giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là T/2 --->T=0,1s
Trên dây ngoài 2 đầu còn có 2 điểm ko dao động vậy tổng số nút là 4 -->số bụng là 3
Vậy lamda=0,8m --->v=8m/s


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: JakkieQuang trong 05:54:34 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
bây giờ bạn xác định đâu tiên là [tex]\lambda =0.8[/tex]
cái đó thì dê rồi đúng khoọng 2 laafn liên tiếp tức là T/2 đó bạn suy ra T=1 s vậy thi v=8m/s


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: tiennguyen trong 04:27:38 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Thầy Cô và cách bạn help mình bài này với.
3. Vật dao động điều hòa với biên độ A, tại vị trí thế năng bằng 3 động năng vật có vận tốc v= 6,28cm/s, khi qua vị trí thế năng cực tiểu vật có vận tốc có độ lớn:
A. 12,56cm/s        B. 3,14cm/s           C. 25,12cm/s           D/ Không xác định vì đề cho thiếu dữ kiện.


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: JakkieQuang trong 04:46:36 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
bạn áp dụng công thức đọc lập với thời gian nhạ
[tex]x^{2} + \frac{v^{2}}{\omega ^{2}}=A^{2}[/tex]

vì vật ở vị trí thế = 3 động suy ra ở vị trí x=[tex]\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]
thế x vào pt còn tại ta có cái này
[tex]\frac{v^{2}}}{\omega ^{2}}={\frac{A^{2}}{4}[/tex]
mà ở thé năng min tức là ở vị trí cân bằng suy ra là v max =[tex]\omega *A[/tex]
đáp án là 12.56 cm/s