Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: katori trong 03:13:12 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9394Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều ?
Gửi bởi: katori trong 03:13:12 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
1.Đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm R=100, cuộn dây thuần có L=[tex]\frac{1}{10\Pi }[/tex], tụ C thay đổi đc.Điện thế 2 đầu đmach là u=200[tex]\sqrt{2}[/tex]sin(100pit).Thay dổi C cho đén khi U hai đầu cuộn dây đạt cực đại. Giá trị đó bằng:
A.200 B.100 C.150 D.250
2.Đoạn mạch có LC.Độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu c.dây so với cường độ dòng điện trong mạch là pi/3. Hiệu điện thế 2 đầu tụ bằng căn3 lần hiệu điện thế 2 đầu c.dây. độ lệch pha của hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây so với hiệu điện thế 2 đầu mạch là?

Mong mọi người giúp dùm! Nếu có gì trùng lập với các bài đã gửi mong thông cảm vì ko có thời gian tìm lại!Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều ?
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:36:45 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

2.Đoạn mạch có LC.Độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu c.dây so với cường độ dòng điện trong mạch là pi/3. Hiệu điện thế 2 đầu tụ bằng căn3 lần hiệu điện thế 2 đầu c.dây. độ lệch pha của hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây so với hiệu điện thế 2 đầu mạch là?
TA có : [tex]\varphi ud-\varphi i=II/3[/tex]  (1)         Cuộn dây có R
==>ZL=[tex]\sqrt{3}R[/tex]
Mà UC=[tex]\sqrt{3}Ud[/tex] ==>ZC=[tex]2\sqrt{3}R[/tex]
Vậy tan[tex]\varphi =\frac{ZL-ZC}{R}=-\sqrt{3}[/tex] ==>[tex]\varphi u-\varphi i=-II/3[/tex](2)

Từ 1 và 2 --->[tex]\varphi ud-\varphi u=2II/3[/tex]