Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 03:05:44 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9393Tiêu đề: giúp em đề thi thử chuyên TG
Gửi bởi: asama_an32 trong 03:05:44 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
1. Khoảng cách giữa 2 khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 6 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận đc:
A. 7 vân sáng B. 11 vân sáng C. 5 vân sáng D. 13 vân sáng
2. Một chất điểm dao động điều hòa ko ma sát , khi vừa qua khỏi VTCB một đoạn S động năng của chất điểm là 1,8J . Đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng chỉ còn 1,5J và nếu đi thêm môt đoạn S nữa thì động năng bây giờ là
A.0,9J B. 1,0J C. 0,8J D. 1,2J
3. Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng, theo thứ tự xa dần nguồn âm. Mức cường độ âm tại A,B,C lần lượt là 40dB ; 35,9dB; 30dB. Khoảng cách AB là 30m và khoảng cách giữa BC là
A. 78m B. 108m C. 40m D.65m


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề thi thử chuyên TG
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:20:56 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
3. Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng, theo thứ tự xa dần nguồn âm. Mức cường độ âm tại A,B,C lần lượt là 40dB ; 35,9dB; 30dB. Khoảng cách AB là 30m và khoảng cách giữa BC là
A. 78m B. 108m C. 40m D.65m
Sơ đồ như sau: O ................A............B..............C

Ta có : LA-LB=20log[tex]\frac{OB}{OA}[/tex] =>OB=1,6OA
Mà OB=OA+AB ==>OA=49,7m==>OB=79,5m

LB-LC=20log[tex]\frac{OC}{OB}[/tex]==>OC=1,97OB
Vậy khoảng cách giữa BC=OC-OB=0,97*79,5=77,115 m (lấy số gần đúng nên KQ chưa chính xác lắm ,nếu bấm máy tính một loạt thì ra  :D ) CÁch làm là như thế O.K babe  8-xTiêu đề: giúp em đề thi thử chuyên TG
Gửi bởi: asama_an32 trong 06:00:12 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
ai trả lời giúp em bài 1 và 2 dc ko?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề thi thử chuyên TG
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:34:53 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
2. Một chất điểm dao động điều hòa ko ma sát , khi vừa qua khỏi VTCB một đoạn S động năng của chất điểm là 1,8J . Đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng chỉ còn 1,5J và nếu đi thêm môt đoạn S nữa thì động năng bây giờ là
A.0,9J B. 1,0J C. 0,8J D. 1,2J
Thực ra đề như thế này nên nói rõ " vật chưa đổi chiều" để ta tránh đưa ra nhiều ĐA
Định luật BTNL cho vị trí cuối từng đoạn đường
[tex]\frac{1}{2}kS^2+Wd1=\frac{1}{2}k4S^2+Wd2=\frac{1}{2}k9S^2+Wd3[/tex]
Từ [tex](1)(2) ==> 1/2k3S^2=0,3[/tex]
Từ [tex](1)(3) ==> Wd3=Wd1-1/2.k8S^2=1,8-8.0,3/3=1(J)[/tex]
(2TH khác là Wd3=Wd2=1,5J và Wd3=Wd1=1,8J)