Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 02:49:54 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9391Tiêu đề: giúp tớ 2 câu cllx
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 02:49:54 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
1. Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hoà với biên độ 8cm. Khoảng thời gian trong một chu kỳ độ lớn gia tốc của vật nhỏ hơn g/4 là T/3, với g là gia tốc rơi tự do, T là chu kỳ dao động của vật. Vật sẽ dao động với tần số là
A. 1,25 Hz   B. 2 Hz   C. 1 Hz   D. Đáp án khác

2. Con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 10N/m được treo thẳng đứng vào điểm treo O. Khi vật đang cân bằng thì cho điểm treo O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Giá trị của T để biên độ dao động của vật lớn nhất là
A. 0,96s   B. 1,59s      C. 0,628s         D. 1,24s

tks mọi ng` nhé :)


Tiêu đề: Trả lời: giúp tớ 2 câu cllx
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:02:39 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
1. Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hoà với biên độ 8cm. Khoảng thời gian trong một chu kỳ độ lớn gia tốc của vật nhỏ hơn g/4 là T/3, với g là gia tốc rơi tự do, T là chu kỳ dao động của vật. Vật sẽ dao động với tần số là
A. 1,25 Hz   B. 2 Hz   C. 1 Hz   D. Đáp án khác

Vật có gia tốc càng nhỏ khi càng tiến về vị trí cân bằng ,trong 1 chu kì vật có độ lớn gia tốc ko nhỏ hơn g/4 là T/3 vậy trong 1/4 chu kì để vật có độ lớn gia tốc ko nhỏ hơn g/4 là T/12 !!!!
Tính từ VTCB quãng đường  vật đi hết T/12  là A/2  ==>x=A/2=4cm

Ta có : a=w2.x <--->w=[tex]\sqrt{g}/4[/tex] ==>f =1,25Hz (Lấy g=10m/s2)


Tiêu đề: Trả lời: giúp tớ 2 câu cllx
Gửi bởi: traugia trong 03:09:29 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

2. Con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 10N/m được treo thẳng đứng vào điểm treo O. Khi vật đang cân bằng thì cho điểm treo O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Giá trị của T để biên độ dao động của vật lớn nhất là
A. 0,96s   B. 1,59s      C. 0,628s         D. 1,24s

tks mọi ng` nhé :)
Ngay khi điểm treo O dao động điều hòa với chu kì T thì vật nặng tham gia đồng thời hai dao động ( dao động riêng với chu kì [tex]T_{0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}} = 0,628 s[/tex] và dao động cưỡng bức với chu kì T)
=> Để biên độ dao động của vật m lớn nhất => xảy ra cộng hưởng <=> T = T0 = 0,628 s


Tiêu đề: Trả lời: giúp tớ 2 câu cllx
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 03:21:23 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
đáp số đúng rồi. Nhưng bài này có người nói là biện luận "gia tốc nhỏ hơn g" theo F=k(deltaL-x) và P là sao cậu nhỉ @@


Tiêu đề: Trả lời: giúp tớ 2 câu cllx
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:58:59 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
đáp số đúng rồi. Nhưng bài này có người nói là biện luận "gia tốc nhỏ hơn g" theo F=k(deltaL-x) và P là sao cậu nhỉ @@
Một bài toán có nhiều cách biện luận khác nhau, theo mình hiểu là vậy, bạn xem lời giải của mình thấy khó khăn hay đáp án của người giải khó,đối với bài toán thể loại trắc nghiệm không nên dài dòng làm gì ngồi đấy mà biện luận có mà hết time à,không nên tí nào cả !!!!. RẤt mong bạn hiểu ,còn muốn hiểu người giải biện luận cái gì thì nhờ các thầy nhé  :D .Trình đến đây là có hạn  b-)