Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: holi trong 12:55:15 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9388Tiêu đề: Một bài toán về dao dong cần giải đáP
Gửi bởi: holi trong 12:55:15 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
1.Một con lắc lò xo khối lượng m=100g,lò xo có độ cứng k=1N/cm dao động trên mặt phẳng ngang,hệ suất masat là [tex]\mu[/tex]=0,2.Ban đầu kéo vật đến vị trí lò xo dãn một đoạn 8 cm rồi thã nhe ,tốc độ của vật (theo cm/s) khi nó qua vị trí lò xo không biến dạng lần đầu:? d.an2,465
2.Một con lắc lò xo dao đông điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với tru6c của lò xo với với biên độ 4cm,biết lò xo nhẹ có độ cứng 100N\m và lấy g=10m/s,khi vật đến vị trí cao nhất,ta đặt nhẹ ngàng lên nó một gia trọng [tex]\Delta[/tex]m=300g.Biên độ sau khi đặt?d.án:7cm
3.Khi quan sát sóng dừng trên 1 sợi dây căng,người ta thấy các điểm không phải là bụng sóng dao động với cùng biên độ thì cách đều nhau nhưng đoạn dài 10cm.Bước sóng của sóng lan truyền trên dây bằng?d.an 40cm
Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về dao dong cần giải đáP
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:15:51 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
1.Một con lắc lò xo khối lượng m=100g,lò xo có độ cứng k=1N/cm dao động trên mặt phẳng ngang,hệ suất masat là [tex]\mu[/tex]=0,2.Ban đầu kéo vật đến vị trí lò xo dãn một đoạn 8 cm rồi thã nhe ,tốc độ của vật (theo cm/s) khi nó qua vị trí lò xo không biến dạng lần đầu:? d.an2,465
Áp dụng công thức định lý biến thiên cơ năng:[tex]W_{2}-W_{1}=A_{c}\Rightarrow \frac{1}{2}m.v^{2}-\frac{1}{2}k.A^{2}=-\mu mgA\Rightarrow v=\sqrt{\frac{k}{m}A^{2}-2\mu gA}=\sqrt{\frac{100}{0,1}.0,08^{2}-2.0,2.10.0,08}=2,465m/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về dao dong cần giải đáP
Gửi bởi: SH.No1 trong 01:18:02 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

3.Khi quan sát sóng dừng trên 1 sợi dây căng,người ta thấy các điểm không phải là bụng sóng dao động với cùng biên độ thì cách đều nhau nhưng đoạn dài 10cm.Bước sóng của sóng lan truyền trên dây bằng?d.an 40cm

Không dao động là khoảng cách giữa hai nút cách đều nhau là [tex]\lambda/4=10==>\lambda=40cm[/tex]