Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: watashi trong 08:39:13 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9381Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều-máy truyền tải điện năng.
Gửi bởi: watashi trong 08:39:13 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
 Thầy và các bạn giúp mình 2 bài này với! 
  Câu 1:  Điện năng được tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện một pha có điện trở 20 ôm. Biết điện áp 2 đầu cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp máy hạ áp lần lượt là 2000V và 200V, cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp của máy hạ áp là 100A. Hệ số công suất bằng 1. Bỏ qua tổn hao năng lượng trong máy hạ áp. Điệm áp 2 đầu cuộn thứ cấp của máy tăng áp là:
 A. 3200V     B. 2040V   C. 2800V     D.2200V
  Câu 2:  Điện năng được truyền đi xa từ trạm (1) đến (2) bằng đường dây tải điện có điện trở tổng cộng 50 ôm. Biết điện áp ở 2 đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp ở trạm (2) lần lượt là 3,3kV và 220V, cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp của máy này là 75A. Bỏ qua hao tổn năng lượng do các biến áp và xem hệ số công suất của mạch bằng 1. Điện áp giữa 2 đầu cuộn thứ cấp của máy biến áp (1) là :
 A. 3350V          B.3400V    C. 3050V         D. 3550V
 


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều-máy truyền tải điện năng.
Gửi bởi: ankenz trong 12:04:06 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Thầy và các bạn giúp mình 2 bài này với! 
  Câu 1:  Điện năng được tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện một pha có điện trở 20 ôm. Biết điện áp 2 đầu cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp máy hạ áp lần lượt là 2000V và 200V, cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp của máy hạ áp là 100A. Hệ số công suất bằng 1. Bỏ qua tổn hao năng lượng trong máy hạ áp. Điệm áp 2 đầu cuộn thứ cấp của máy tăng áp là:
 A. 3200V     B. 2040V   C. 2800V     D.2200V
 

 
Máy hạ áp :[tex]\frac{U}{U'}=\frac{I'}{I}=10[/tex]
~~> I = 10A
Độ giảm Hiệu điện thế: Uhp= R.I=20.10=200
vậy Ut của máy tăng áp là U+Uhp= 2200 V