Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 08:28:55 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9380Tiêu đề: 1 câu điện xoay chiều có U_Lmax
Gửi bởi: santacrus trong 08:28:55 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=100[tex]\sqrt{3}[/tex]V vào hai đầu đoạn mạch RLC có L thay đổi. Khi điện áp hiệu dụng ULmax thì UC=200V. Giá trị ULmax=?
Đ/s 300V

mn giải chi tiết và vẽ giản đồ vecto giúp em -----------------thanks-------------------


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu điện xoay chiều có U_Lmax
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:42:17 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=100[tex]\sqrt{3}[/tex]V vào hai đầu đoạn mạch RLC có L thay đổi. Khi điện áp hiệu dụng ULmax thì UC=200V. Giá trị ULmax=?
Đ/s 300V

mn giải chi tiết và vẽ giản đồ vecto giúp em -----------------thanks-------------------

Đây là dạng bài rất quen thuộc trong các kì thi đại học. Khi biện luận L để ULmax hoặc C để Ucmax thì ta nên dùng giản đồ vecto, sau đó dùng định lí hàm số sin để biện luận. kết quả:
+ L biến thiên để ULmax thì U(RC) vuông pha với U hai đầu mạch
+ C biến thiên để Ucmax thì U(RL) vuông pha với U hai đầu mạch
Em vẽ giản đồ vecto ra, sau đó nhìn hình để tính nhé !


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu điện xoay chiều có U_Lmax
Gửi bởi: kydhhd trong 09:40:32 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=100[tex]\sqrt{3}[/tex]V vào hai đầu đoạn mạch RLC có L thay đổi. Khi điện áp hiệu dụng ULmax thì UC=200V. Giá trị ULmax=?
Đ/s 300V

mn giải chi tiết và vẽ giản đồ vecto giúp em -----------------thanks-------------------

câu này không cần vẽ gainx đồ véc tơ cũng được, bạn nhớ lấy biểu thức sau
s biêut thức sau
[tex]U^{2}_{Lmax}-U_{C}.U_{Lmax}-U^{2}=0\Rightarrow U_{Lmax}^{2}-200U_{Lmax}-100^{2}.3=0\Rightarrow Ulmax=300[/tex]