Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 05:51:07 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9379Tiêu đề: đề thi thử của thầy Hồ Hoàng Việt
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 05:51:07 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
đề 14. MÃ đề 175
3.Đoạn mạch AB gồm R,L,C tụ điện ghé nối tiếp có Zc=2Zl. Ở thời điểm t điện áp giữa 2 đầu tụ điện và 2 đầu điện trở là 30,40V thì điện áp 2 đầu đoạn mạch có giá trị ?


Tiêu đề: Trả lời: đề thi thử của thầy Hồ Hoàng Việt
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:35:40 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
đề 14. MÃ đề 175
3.Đoạn mạch AB gồm R,L,C tụ điện ghé nối tiếp có Zc=2Zl. Ở thời điểm t điện áp giữa 2 đầu tụ điện và 2 đầu điện trở là 30,40V thì điện áp 2 đầu đoạn mạch có giá trị ?
[tex]Zc=2ZL ==> Uc=2UL ==> ZL=15 ==> U=\sqrt{(UL-Uc)^2+UR^2}[/tex]