Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TIN HỌC => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 11:41:54 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9376Tiêu đề: Việt hóa 1 chương trình
Gửi bởi: santacrus trong 11:41:54 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Để việt hóa một phần mềm , một chương trình phức tạp, có dữ liệu lớn thì cần dùng công cụ gì ? Cách thức làm ra sao ?
Mọi ng chỉ dẫn em chi tiết nhé ----------thanks-----------


Tiêu đề: Trả lời: Việt hóa 1 chương trình
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:01:44 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Để việt hóa một phần mềm , một chương trình phức tạp, có dữ liệu lớn thì cần dùng công cụ gì ? Cách thức làm ra sao ?
Mọi ng chỉ dẫn em chi tiết nhé ----------thanks-----------
+ nếu em giỏi tin học, cần có bộ code(mã) của chương trình dưới dạng chưa đóng gói thành file chạy (exe,...).
+ Sau đó em vào code tự xem và chỉnh những đoạn code cần có tex là tiếng việt.
(Nếu chương trình được lập với mục đính nhiều ngôn ngữ, thì trong chương trình chắc chắn có mục chọn ngôn ngữ, em xem có ngôn ngữ việt?)