Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 10:55:41 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9372Tiêu đề: Sóng điện DDDH cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 10:55:41 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giải đáp thật kỹ nhé!! ---------thanks----------


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện DDDH cần giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 11:11:02 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giải đáp thật kỹ nhé!! ---------thanks----------
câu 1 chọn d


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện DDDH cần giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:45:17 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giải đáp thật kỹ nhé!! ---------thanks----------
42A,44C


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện DDDH cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 11:59:39 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Đ/s 41, 42, 44 lần lượt là D, A, A (khác thầy ngulau) nhưng em cần lời giải chi tiết để hiểu được rõ.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện DDDH cần giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:42:48 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Đ/s 41, 42, 44 lần lượt là D, A, A (khác thầy ngulau) nhưng em cần lời giải chi tiết để hiểu được rõ.
Câu 44 không thể là hình A được


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện DDDH cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:53:42 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: chiều mũi tên trên đồ thị hình sin luôn có hướng ngược hướng truyền ==> 2 phần tử trên hình đang đi ra xa VTCB ==> chuyển động chậm dần ==> vận tốc giảm đi.
Cậu 2: A
Câu 3: chiều dương hướng lên ==> [tex]F=k(\Delta L0-x)[/tex]
[tex]x=0 ==> F=k.\Delta L0 > 0[/tex]
[tex]x<0 ==> F>0[/tex]
[tex]x=\Delta L0 ==> F=0[/tex]
(Giống hình A ==> ĐA B)