Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 09:53:17 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9367Tiêu đề: LT dòng quang điện
Gửi bởi: santacrus trong 09:53:17 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
KQ nào sau đây khi TN với tế bào quang điện không đúng:
A.Đối với mỗi KL catot , ánh sáng kích thích phải có bước sóng [tex]\lambda[/tex] nhỏ hơn một giới hạn [tex]\lambda _{0}[/tex]
B.Hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.
C.Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ với cường độ chùm sáng kích thích.
D.Khi U_AK=0 thì vẫn có dòng quang điện.

mn chọn và giải thích giúp em từng đ/s ------------thanks-------------


Tiêu đề: Trả lời: LT dòng quang điện
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:07:45 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
KQ nào sau đây khi TN với tế bào quang điện không đúng:
A.Đối với mỗi KL catot , ánh sáng kích thích phải có bước sóng [tex]\lambda[/tex] nhỏ hơn một giới hạn [tex]\lambda _{0}[/tex]
B.Hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.
C.Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ với cường độ chùm sáng kích thích.
D.Khi U_AK=0 thì vẫn có dòng quang điện.

mn chọn và giải thích giúp em từng đ/s ------------thanks-------------
A đúng vì để xảy ra ht qd thì [tex]\lambda \leq \lambda o[/tex]
B sai vì Hiệu điện thế hãm Uh không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng
C.Đúng (ĐL2 đl quang điện về cường độ dòng quang điện bão hòa )
D.Đúng Để tròng quang điện triệt tiêu thì Uak[tex]\leq[/tex]Uh<0