Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 09:42:43 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9365Tiêu đề: DDDH nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: santacrus trong 09:42:43 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động điều hòa :
A. Gia tốc của vật trễ pha hơn li độ một góc pi/2
B. Vận tốc của vật sớm pha hơn li độ một góc pi/2
C. Gia tốc của vật nhỏ nhất khi li độ lớn nhất
D. Vận tốc của vật lớn nhất khi li độ lớn nhất

mn giúp em giải thích chi tiết từng đ/a.---------------------thanks-----------------


Tiêu đề: Trả lời: DDDH nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:16:44 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động điều hòa :
A. Gia tốc của vật trễ pha hơn li độ một góc pi/2
B. Vận tốc của vật sớm pha hơn li độ một góc pi/2
C. Gia tốc của vật nhỏ nhất khi li độ lớn nhất
D. Vận tốc của vật lớn nhất khi li độ lớn nhất

mn giúp em giải thích chi tiết từng đ/a.---------------------thanks-----------------
Vẽ trục Oxy ra , Ox là li độ ,Oy là vận tốc và Ox' (góc 180*) là gia tốc
Dễ dàng thấy được gia tốc sớm pha hơn li độ góc II, vận tốc sớm pha hơn li độ góc II/2
Không thì viết pt li độ -->pt v -->pt a (đạo hàm ..) dùng công thức lg 
Gia tốc của vật nhỏ nhất khi vật ở VTCB tức li độ min
Vận tốc của vật lớn nhật ở VTCB tức li độ min lun  :D


Tiêu đề: Trả lời: DDDH nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:34:05 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động điều hòa :
A. Gia tốc của vật trễ pha hơn li độ một góc pi/2
B. Vận tốc của vật sớm pha hơn li độ một góc pi/2
C. Gia tốc của vật nhỏ nhất khi li độ lớn nhất
D. Vận tốc của vật lớn nhất khi li độ lớn nhất

mn giúp em giải thích chi tiết từng đ/a.---------------------thanks-----------------
Dạng này có câu thần chú thế này:" Cứ lấy đạo hàm là sớm pha 1 góc [tex] \frac{\pi}{2} [/tex] "
A.Sai vì gia tốc sớm pha so với li độ [tex] \pi [/tex]
B.Đúng
C.Sai.[tex] a=-{\omega}^2.x [/tex] a tỉ lệ thuận với x
D.Sai


Tiêu đề: Trả lời: DDDH nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:51:30 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động điều hòa :
A. Gia tốc của vật trễ pha hơn li độ một góc pi/2
B. Vận tốc của vật sớm pha hơn li độ một góc pi/2
C. Gia tốc của vật nhỏ nhất khi li độ lớn nhất
D. Vận tốc của vật lớn nhất khi li độ lớn nhất

mn giúp em giải thích chi tiết từng đ/a.---------------------thanks-----------------

Câu này 2 đáp án B và C.

Câu B: [tex]x=Acos(\omega t+\varphi );v=x'=-\omega Asin(\omega t+\varphi )=\omega Acos(\omega t+\varphi +\frac{\pi }{2})[/tex]

Câu C : gia tốc là đại lượng vecto, nên khi xét gia tốc lớn nhất hay nhỏ nhất phải xét dấu của nó( chiều)
.Li độ lớn nhất x=+A

[tex]a=-\omega ^2x=-\omega ^2A[/tex]  ; đây là gia tốc nhỏ nhất. ^-^