Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 08:29:10 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9364Tiêu đề: Thi thử Bến Tre,Giúp với
Gửi bởi: truonglongmoto trong 08:29:10 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Hấp thụ 2,24 lít khí CO2(đktc) vào dung dịch hỗn hợp X chứa x mol Na2CO3 và y mol NaOH thu được dung dịch chứa 2 muối có cùng nồng độ mol. Mặt khác rót từ từ dung dịch chứa 0,31 mol HCl vào dung dịch hỗn hợp X cũng được 2,24 lít CO2(đktc). Tỷ lệ x:y là:
A. 4/3    B. 5/4    C. 6/5    D. 7/6
Mọi người giúp tớ với


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Bến Tre,Giúp với
Gửi bởi: mark_bk99 trong 04:42:51 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Hấp thụ 2,24 lít khí CO2(đktc) vào dung dịch hỗn hợp X chứa x mol Na2CO3 và y mol NaOH thu được dung dịch chứa 2 muối có cùng nồng độ mol. Mặt khác rót từ từ dung dịch chứa 0,31 mol HCl vào dung dịch hỗn hợp X cũng được 2,24 lít CO2(đktc). Tỷ lệ x:y là:
A. 4/3    B. 5/4    C. 6/5    D. 7/6
Mọi người giúp tớ với
Bài gì khoai lang nướng giữ vậy trời !!! :D ,kiểu này phải nướng ngô thành bắp đây ăn nó mới dễ  :.))

nCO2=0,1 mol ,Dd X chứa 2x mol : Na+ ,x:CO32- ,ymol:Na+,OH-
Hấp thụ CO2 vào X thu được 2 muối(NaHCO3 và Na2CO3) có cùng nồng độ --->có cùng số mol là z

Áp dụng đl bảo toàn nguyên tố đối với C,Na ta có :
Với C: 0,1+x=2z (1)     Với Na: 2x+y=3z (2)
Nhân (1) với 3 và nhân (2) với 2 trừ vế với vế ta được x+2y=0,3(3)

Mặt khác Khi cho HCl vào dd X thỉ ưu tiên phản ứng trung hòa xảy ra trước (alway !!!!!!)
H+    + OH- --->H20
0,31     y   
Sau pư có CO2 sinh ra chứng tỏ H+ còn dư, nH+dư=0,31-y
H+ +    CO32- --->C02 +H20
0,31-y   x             0,1
nCO2=nH+ -nCO32- =0,1 <<-->x+y=0,21(4)
Từ 3 và 4 --->x=0,12 và y=0,09 VẬy tỷ lệ x:y=4/3