Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhonho trong 05:41:14 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9360Tiêu đề: hai câu cần mọi người giúp
Gửi bởi: nhonho trong 05:41:14 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
câu 1:một nguồn sáng có công suất P=2W phát ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex]=0,597[tex]\mu[/tex]m tỏa ra đều theo mọi hướng.nếu coi dượg kính của con ngươi của mắt là 4 mm và mắt cón có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80 phô tôn lọt vào mắt trong 1 s.bỏ qua sự hấp thụ photôn của môi trường.khoảng cách xa nguồn sáng xa nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là bao nhiêu?
dáp án274km
câu 2:con lắc lò xo thẳng đứng ,lò xo có độ cứng k=100N/m,vật nặng co m=1kg.nâng vạt lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ dể con lắc dao động.bỏ qua mọi lửccan.khi vật m tới vị trí tháp nhát thì nó tự động được gắn thêm vật mo=5ôg một cách nhẹ nhàng.chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng.lấy g=10/s2.hỏi năng lượg dao động của hệ thay đổi một lượng bằng bao nhiêu?
đáp án lẩgim 0,375J =d>Tiêu đề: Trả lời: hai câu cần mọi người giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 06:34:33 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
câu 1:một nguồn sáng có công suất P=2W phát ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex]=0,597[tex]\mu[/tex]m tỏa ra đều theo mọi hướng.nếu coi dượg kính của con ngươi của mắt là 4 mm và mắt cón có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80 phô tôn lọt vào mắt trong 1 s.bỏ qua sự hấp thụ photôn của môi trường.khoảng cách xa nguồn sáng xa nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là bao nhiêu?
dáp án274km


năng lượng 80 phôtn qua mắt :[tex]E=80\frac{hc}{\lambda }=\frac{P.t}{4\Pi R^{2}}.\Pi r^{2}\Rightarrow R^{2}=\frac{P.t.r^{2}.\lambda }{80.4.h.c}=\frac{2.1.4.10^{-12}.0,597}{80.4.6,625.10^{-34}.3.10^{8}}\Rightarrow R=274Km[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: hai câu cần mọi người giúp
Gửi bởi: traugia trong 07:24:06 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
câu 2:con lắc lò xo thẳng đứng ,lò xo có độ cứng k=100N/m,vật nặng co m=1kg.nâng vạt lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ dể con lắc dao động.bỏ qua mọi lửccan.khi vật m tới vị trí tháp nhát thì nó tự động được gắn thêm vật mo=5ôg một cách nhẹ nhàng.chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng.lấy g=10/s2.hỏi năng lượg dao động của hệ thay đổi một lượng bằng bao nhiêu?
đáp án lẩgim 0,375J =d>
Biên độ dao động ban đầu của con lắc:
         A1 = [tex]\Delta l_{1} = \frac{m g}} {K} [/tex] = 0,1m
Sau khi gắn thêm vật m0 thì vị trí cân bằng của hệ con lắc hạ thấp so với vị trí cân bằng ban đầu một đoạn:
        [tex]\Delta l = \frac{m_{0}g}{K} = 0,05m[/tex]
=> Biên độ dao động của con lắc sau khi treo thêm là: A2 = A1 -    [tex]\Delta l[/tex] = 0,05m
=> Năng lượng của con lắc thay đổi một lượng là:
      [tex]\Delta W = \frac{1}{2}KA_{1}^{2} - \frac{1}{2}KA_{2}^{2} = 0,375 J[/tex]