Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 05:33:15 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9359Tiêu đề: 1 câu điện xc cần giải đáp
Gửi bởi: santacrus trong 05:33:15 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Dung kháng của một đoạn mạch RLC nt có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một trong các thông số của đoạn mạch bằng cách nêu sau đây. Cách nào làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra ?
A. Tăng điện dung của tụ điện
B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây
C. Giảm điện trở đoạn mạch
D. Giảm tần số đoạn mạch

mn giải thích chi tiết nhé !!! -------------------thanks-------------------


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu điện xc cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 06:20:10 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Dung kháng của một đoạn mạch RLC nt có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một trong các thông số của đoạn mạch bằng cách nêu sau đây. Cách nào làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra ?
A. Tăng điện dung của tụ điện
B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây
C. Giảm điện trở đoạn mạch
D. Giảm tần số đoạn mạch

mn giải thích chi tiết nhé !!! -------------------thanks-------------------
do Zc<Zl
[tex]Zl=2\Pi f.L;Zc=\frac{1}{2\Pi fC}[/tex]
vậy để có cộng hương ta phai làm tăng Zc hoặc làm giảm Zl hoặc làm tăng Zc và giảm Zl
như vây chie có đáp án giảm tần số là thỏa mãn