Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tnhung94 trong 04:04:50 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9353Tiêu đề: môt số bài tập khó trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: tnhung94 trong 04:04:50 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
mắc 1 tải thuần trở 3 pha đối xứng tam giác vào 3 dây pha của mang điện xoay chiều 3 pha,toàn tải tiêu thụ công suất 600w.nếu đứt 1 dây pha thì toàn tải tiêu thụ công suất là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: môt số bài tập khó trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 04:19:36 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
mắc 1 tải thuần trở 3 pha đối xứng tam giác vào 3 dây pha của mang điện xoay chiều 3 pha,toàn tải tiêu thụ công suất 600w.nếu đứt 1 dây pha thì toàn tải tiêu thụ công suất là bao nhiêu?
khi dây chưa bị đứt:[tex]600=3\frac{U^{2}_{p}}{R}[/tex]
khi 1 dây pha bị đứt thi mạch điên trở thanh (RntR)//R---->R'=2R/3
[tex]P=\frac{3}{2}\frac{U^{2}_{p}}{R}\Rightarrow \frac{P}{600}=\frac{1}{2}\Rightarrow P=300W[/tex]