Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Xitrum0419 trong 03:06:48 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9351Tiêu đề: 1 bài về ma sát
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 03:06:48 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang gồm vật m=1kg và lò xo k=10N/m,hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là μ=0,2.Từ vị trí lò xo có độ dài tự nhiên người ta dùng lực F có phương dọc trục lò xo ép từ từ vào vật tới khi vật dừng lại thì thấy lò xo nén 10cm rồi thả nhẹ,vật dao động tắt dần.Cho g=10m/s2.Tìm giá trị F:
câu này mình tính F= Fđàn hội +F ma sát = 3N
nhưng đáp án là  1N
Mong thầy và các bản chỉ giúp


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về ma sát
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:28:36 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang gồm vật m=1kg và lò xo k=10N/m,hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là μ=0,2.Từ vị trí lò xo có độ dài tự nhiên người ta dùng lực F có phương dọc trục lò xo ép từ từ vào vật tới khi vật dừng lại thì thấy lò xo nén 10cm rồi thả nhẹ,vật dao động tắt dần.Cho g=10m/s2.Tìm giá trị F:
câu này mình tính F= Fđàn hội +F ma sát = 3N
nhưng đáp án là  1N
Mong thầy và các bản chỉ giúp

Công của lực F chuyển hóa thành thế năng đàn hồi và công của lực ma sát nên ta có :

[tex]F.\Delta l = \frac{1}{2}k\Delta l^{2} + \mu mg \Delta l \Rightarrow F = \frac{1}{2}k\Delta l + \mu mg[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về ma sát
Gửi bởi: cuong1891 trong 04:34:41 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
 Thế này nha
 do ép lò xo tới vị trí x=Xo  (tới khi vật dừng lại)
lúc này không có lực ma sát, dữ liệu  μ=0,2. để làm học sinh lạc đề thôi
 vì thế F=k*x =10*0.1 =1N


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về ma sát
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:37:43 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Thế này nha
 do ép lò xo tới vị trí x=Xo  (tới khi vật dừng lại)
lúc này không có lực ma sát, dữ liệu  μ=0,2. để làm học sinh lạc đề thôi
 vì thế F=k*x =10*0.1 =1N

Không chính xác vì còn ma sát nghỉ nên không thể có đẳng thức F = k*x


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về ma sát
Gửi bởi: traugia trong 04:39:44 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Thế này nha
 do ép lò xo tới vị trí x=Xo  (tới khi vật dừng lại)
lúc này không có lực ma sát, dữ liệu  μ=0,2. để làm học sinh lạc đề thôi
 vì thế F=k*x =10*0.1 =1N
Theo mình thì cuong1891 cho như thế không chính xác đâu !
bởi theo mình thì lực ma sát nghỉ cực đại thực tế thường lớn hơn lực ma sát trượt một chút nên khi dùng lực F đẩy cho vật dịch chuyển (có sự xuất hiện của lực ma sát trượt) và ngay cả khi vật dừng lại vẫn phải có lực ma sát nghỉ (coi lấy nhỏ hơn hoặc bằng lực ma sát trượt ) chứ ! (nghĩa là ngay cả khi vật dừng lại vẫn có ma sát ) => em đồng ý cách giải thích của thầy Quang Dương


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về ma sát
Gửi bởi: cuong1891 trong 05:02:16 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Thế này nha
 do ép lò xo tới vị trí x=Xo  (tới khi vật dừng lại)
lúc này không có lực ma sát, dữ liệu  μ=0,2. để làm học sinh lạc đề thôi
 vì thế F=k*x =10*0.1 =1N
có thể bài của em sai nhưng thầy giải thích tại sao đáp án được đưa ra la  1 N
không phải là 3N nếu như cộng thêm lúc tính cả lực ma sat nghỉ có xuất hiện


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về ma sát
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 06:50:15 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
kết luận thế nào đây mọi người 4 đáp án k có đáp án nào là 3 N :-t :-t :-t :-t :-t :-t :-t??????????/


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về ma sát
Gửi bởi: kydhhd trong 06:58:23 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
kết luận thế nào đây mọi người 4 đáp án k có đáp án nào là 3 N :-t :-t :-t :-t :-t :-t :-t??????????/

kết luận của Thầy Dương là chính xác rồi: 2,5N