Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mrselenium trong 12:44:56 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9349Tiêu đề: Dao động cơ hay va khó
Gửi bởi: mrselenium trong 12:44:56 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
1.Một vật có khối lượng M = 250g, đang cân bằng khi treo dưới một lò xo có độ cứng 50N/m. Người ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo một vật khối lượng m thì cả 2 bắt đầu dao động điều hòa trên phương thẳng đứng và khi cách vị trí ban đầu 2cm thì chúng có tốc độ 40cm/s. Lấy g = 10m/s2. Hỏi khối lượng m bằng bao nhiêu?
A. 150g   B. 200g   C. 100g   D. 250g
2.: Hai vật dao động trên trục Ox có phương trình   và   thì sau 1s kể từ thời điểm t = 0 số lần 2 vật đi ngang qua nhau là
A. 8   B. 7   C. 5   D. 6
3.Hai vật dao động trên trục Ox có phương trình  ; . Sau 0,1s, kể từ thời điểm t = 0 thì 2 vật đi ngang qua nhau lần thứ nhất. Tỉ số  A1/A2 bằng
A. 1,5   B. 1   C. 2,4   D. 2

Thầy cô và mọi người giúp em với ah,em không hiểu 2 vật đi ngang qua nhau là như thế nào.e xin cảm ơn thầy cô và mọi người ah.Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ hay va khó
Gửi bởi: kydhhd trong 01:08:48 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
1.Một vật có khối lượng M = 250g, đang cân bằng khi treo dưới một lò xo có độ cứng 50N/m. Người ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo một vật khối lượng m thì cả 2 bắt đầu dao động điều hòa trên phương thẳng đứng và khi cách vị trí ban đầu 2cm thì chúng có tốc độ 40cm/s. Lấy g = 10m/s2. Hỏi khối lượng m bằng bao nhiêu?
A. 150g   B. 200g   C. 100g   D. 250g


xem đây:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7671.msg35780#msg35780
câu 2 và câu 3banj gõ lại đi nhé


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ hay va khó
Gửi bởi: mrselenium trong 07:37:28 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Hai vật dao động trên trục Ox có phương trình X=3cos(5πt-π/3)  và X=√3cos(5πt-π/6)   thì sau 1s kể từ thời điểm t = 0 số lần 2 vật đi ngang qua nhau là
A. 8   B. 7   C. 5   D. 6

: Hai vật dao động trên trục Ox có phương trình X=A1cos(2,5πt-π/3),X=A2 cos(2,5πt-π/6)  ; . Sau 0,1s, kể từ thời điểm t = 0 thì 2 vật đi ngang qua nhau lần thứ nhất. Tỉ số  A1/A2 bằng
A. 1,5   B. 1   C. 2,4   D. 2
đây bạn ah


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ hay va khó
Gửi bởi: traugia trong 09:38:05 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Hai vật dao động trên trục Ox có phương trình X=3cos(5πt-π/3)  và X=√3cos(5πt-π/6)   thì sau 1s kể từ thời điểm t = 0 số lần 2 vật đi ngang qua nhau là
A. 8   B. 7   C. 5   D. 6
Khi hai vật đi ngang qua nhau x1 = x2
           <=> t = [tex]\frac{k}{5}[/tex]
mà: [tex]0\leq t\leq 1 <=> 0\leq k\leq 5[/tex]  với [tex]k \in Z[/tex]

=> Vậy có 6 lần hai vật đi ngang qua nhau


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ hay va khó
Gửi bởi: traugia trong 09:45:26 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

: Hai vật dao động trên trục Ox có phương trình X=A1cos(2,5πt-π/3),X=A2 cos(2,5πt-π/6)  ; . Sau 0,1s, kể từ thời điểm t = 0 thì 2 vật đi ngang qua nhau lần thứ nhất. Tỉ số  A1/A2 bằng
A. 1,5   B. 1   C. 2,4   D. 2
đây bạn ah

Hai vật đi ngang qua nhau: x1 = x2
tại thời điểm t = 0,1 s
[tex]\frac{A_{1}}{A_{2}} = \frac{cos(\frac{\pi }{4}-\frac{\pi }{6})}{cos(\frac{\pi }{4}-\frac{\pi }{3})} = 1[/tex]