Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lehieu94 trong 12:27:15 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9348Tiêu đề: Cần mọi người giải giúp một số câu khó
Gửi bởi: lehieu94 trong 12:27:15 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 : Mạch điện xoay chiều gồm R = 30 [tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với cuộn dây .Đặt vào 2 đầu mạch điện 1 điện áp xoay chiều u=U[tex]\sqrt{2}[/tex]coswt (V).Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây = 60V.Dòng điện trong mạch lệch pha [tex]\Pi[/tex]/8 so với U dây.Cảm kháng cuộn dây là:
A.30 ôm         B.30[tex]\sqrt{2}[/tex] ôm         C. 45 ôm       D.15[tex]\sqrt{2}[/tex] ôm

Câu 2 : Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 với dây dài 1m,quả cầu có khối lượng 80g.Cho con lắc đơn dao động với biên độ góc 0,15 rad trong môi trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dao động được 200s thì ngừng hẳn.Duy trì dao động bằng cách dùng một hệ thống lên dây cót sao cho nó chạy được trong một tuần lễ với biên độ góc 0,15 rad .Biết 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát trong hệ thống các bánh răng cưa.Công cần thiết để lên dây cót là:
A.183,8J                    B.133,5J                  C.113,2J                 D.193,4J

Câu 3 :Một con lắc lò xo có độ cứng 100N/M ,vật nặng có khối lượng m = 100g dao động trên mặt phẳng nằm ngang.Cho g=10m/s2 .Kéo vật khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ.Quãng đường mà vật đi được cho đến khi dừng hẵn là 25m.Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là :
A.[tex]\mu[/tex] = 0,02    B.[tex]\mu[/tex]=0,15    C.[tex]\mu[/tex]=0,01            D.[tex]\mu[/tex]=0,03

Câu 4 :Ghép nối tiếp 2 tụ điện giống nhau rồi nối vào 2 cực của ăcquy có E = 6v,Ngắt bộ tụ ra khỏi nguồn rồi nối với 1 cuộn dây thuần cảm thành mạch dao động tự do.Khi cường độ dòng điện trong mạch = 0,5 cường độ dòng điện cực đại thì nối tắt tụ C2.Điện áp cực đại của 2 bản tụ sau đó bằng bao nhiêu?

Mong mọi người giúp đỡ,cảm ơn nhiều. :)

Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người giải giúp một số câu khó
Gửi bởi: mizu_pro trong 04:57:28 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Câu 3 :Một con lắc lò xo có độ cứng 100N/M ,vật nặng có khối lượng m = 100g dao động trên mặt phẳng nằm ngang.Cho g=10m/s2 .Kéo vật khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ.Quãng đường mà vật đi được cho đến khi dừng hẵn là 25m.Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là :
A.[tex]\mu[/tex] = 0,02    B.[tex]\mu[/tex]=0,15    C.[tex]\mu[/tex]=0,01            D.[tex]\mu[/tex]=0,03

 adct:denta W = Angoailuc ==> [tex]\mu[/tex]=(kA^2)/(2mgs)


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người giải giúp một số câu khó
Gửi bởi: mizu_pro trong 05:04:56 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012


Câu 4 :Ghép nối tiếp 2 tụ điện giống nhau rồi nối vào 2 cực của ăcquy có E = 6v,Ngắt bộ tụ ra khỏi nguồn rồi nối với 1 cuộn dây thuần cảm thành mạch dao động tự do.Khi cường độ dòng điện trong mạch = 0,5 cường độ dòng điện cực đại thì nối tắt tụ C2.Điện áp cực đại của 2 bản tụ sau đó bằng bao nhiêu?I=0.5Io ==> Wđ=3/4W. nối tắt C2==>Năng lượng bị mất đi là 3/8W
==>Ws=5/8W==>lắp ct vào là tim đk Umax mới.