Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lequyen94th trong 12:23:51 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9347Tiêu đề: câu truyền tải điện năng
Gửi bởi: lequyen94th trong 12:23:51 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
một khu gia đình tiêu thụ một công suất điện năng trung bình 11 kW. Các dụng cụ làm việc ở hiệu điện thế định mức 220V. điện trở toàn phần (của cả 2 dây) của dây tải điện từ trạm điện về khu gia đình là 4ôm Nếu ngay sát khu gia đình đặt một trạm biến áp hạ áp có tỉ số các vòng dây giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp là N2/N1 = 1/10, thì công suất hao phí trên đường dây tải giảm bao nhiêu lần so với khi chưa có biến thế ?
A. 12    B. 100    C. 10    D. 121


E không hiểu ! nếu đặt máy hạ áp ở đó, cuộn thứ cấp sẽ nối với khu gia đình thì hiệu điện thế của khu gia đình sẽ nhỏ hơn 220V, mà nếu không có tăng áp ở nguồn thì sao giảm được công suất hao phí!
Mong các thày cô giúp dùm. E xin chân thành cám ơn!


Tiêu đề: Trả lời: câu truyền tải điện năng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:45:31 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
một khu gia đình tiêu thụ một công suất điện năng trung bình 11 kW. Các dụng cụ làm việc ở hiệu điện thế định mức 220V. điện trở toàn phần (của cả 2 dây) của dây tải điện từ trạm điện về khu gia đình là 4ôm Nếu ngay sát khu gia đình đặt một trạm biến áp hạ áp có tỉ số các vòng dây giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp là N2/N1 = 1/10, thì công suất hao phí trên đường dây tải giảm bao nhiêu lần so với khi chưa có biến thế ?
A. 12    B. 100    C. 10    D. 121
Khi chưa có máy hạ áp: [tex]\Delta P=RI^2[/tex]
Khi có máy hạ áp : [tex]\Delta P'=R.I'^2[/tex] (I' phần SC)
Khi mắc máy hạ áp ==> N giảm 10 lần ==> dòn điện tăng 10 lần ==> I'=I/10
==> [tex]\Delta P[/tex] giảm 100


Tiêu đề: Trả lời: câu truyền tải điện năng
Gửi bởi: lequyen94th trong 07:23:47 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
một khu gia đình tiêu thụ một công suất điện năng trung bình 11 kW. Các dụng cụ làm việc ở hiệu điện thế định mức 220V. điện trở toàn phần (của cả 2 dây) của dây tải điện từ trạm điện về khu gia đình là 4ôm Nếu ngay sát khu gia đình đặt một trạm biến áp hạ áp có tỉ số các vòng dây giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp là N2/N1 = 1/10, thì công suất hao phí trên đường dây tải giảm bao nhiêu lần so với khi chưa có biến thế ?
A. 12    B. 100    C. 10    D. 121
Khi chưa có máy hạ áp: [tex]\Delta P=RI^2[/tex]
Khi có máy hạ áp : [tex]\Delta P'=R.I'^2[/tex] (I' phần SC)
Khi mắc máy hạ áp ==> N giảm 10 lần ==> dòn điện tăng 10 lần ==> I'=I/10
==> [tex]\Delta P[/tex] giảm 100
thầy ơi ,sao dòng điện tăng 10 lần mà lại có I2=I1/10 thầy,phải là I'=10I chứ ạ => P tăng 100 lần chứ ạ???


Tiêu đề: Trả lời: câu truyền tải điện năng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:54:46 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
một khu gia đình tiêu thụ một công suất điện năng trung bình 11 kW. Các dụng cụ làm việc ở hiệu điện thế định mức 220V. điện trở toàn phần (của cả 2 dây) của dây tải điện từ trạm điện về khu gia đình là 4ôm Nếu ngay sát khu gia đình đặt một trạm biến áp hạ áp có tỉ số các vòng dây giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp là N2/N1 = 1/10, thì công suất hao phí trên đường dây tải giảm bao nhiêu lần so với khi chưa có biến thế ?
A. 12    B. 100    C. 10    D. 121
Khi chưa có máy hạ áp: [tex]\Delta P=RI^2[/tex]
Khi có máy hạ áp : [tex]\Delta P'=R.I'^2[/tex] (I' phần SC)
Khi mắc máy hạ áp ==> N giảm 10 lần ==> dòn điện tăng 10 lần ==> I'=I/10
==> [tex]\Delta P[/tex] giảm 100
thầy ơi ,sao dòng điện tăng 10 lần mà lại có I2=I1/10 thầy,phải là I'=10I chứ ạ => P tăng 100 lần chứ ạ???
Thế này khi N2/N1=I1/I2=1/10 ==> I1=I2/10 (I2 bằng I ở Th1)