Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 10:20:13 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9342Tiêu đề: Một số bài tập đề thi thử cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:20:13 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo có tần số góc riêng [tex]\omega =25rad/s[/tex] ,rơi tự do mà trục lò xo thẳng đứng , vật nặng bên dưới. Ngay khi con lắc có vận tốc [tex]42cm/s[/tex] thì đầu trên lò xo bị giữ lại. Tính vận tốc cực đại của con lắc:

Bài 2: Một động cơ không đồng bộ 3 pha mắc hình sao , khi động cơ hoạt động bình thường ở điện áp pha cực đại bằng [tex]200V[/tex] thì công suất tiêu thụ của động cơ bằng [tex]3240W[/tex] và hệ số công suất [tex]cos\varphi =0,9[/tex].Vào thời điểm dòng điện ở 1 cuộn dây có cường độ [tex]i_{1}=8A[/tex] thì dòng điện ở 2 cuộn dây còn lại có cường độ tương ứng là:
[tex]A.i_{2}=-11,74A;i_{3}=3,74A[/tex]
[tex]B.i_{2}=-6,45A;i_{3}=-1,55A[/tex]
[tex]C.i_{2}=0;i_{3}=-8A[/tex]
[tex]D.i_{2}=10,5A;i_{3}=-18,5A[/tex]

Bài 3: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã 1 phút. Ban đầu có [tex]N[/tex] hạt nhân. Hiện tại có 1 hạt nhân bị phân rã. Hạt nhân thứ 2 bị phân rã vào thời điểm :
[tex]A.\frac{N}{ln2}[/tex] phút
[tex]B.\frac{1}{Nln2}[/tex] phút
[tex]C.\frac{1}{N}[/tex] phút
[tex]D.ln2.ln\left(\frac{N}{N-2} \right)[/tex] phútTiêu đề: Trả lời: Một số bài tập đề thi thử cần giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:26:03 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo có tần số góc riêng [tex]\omega =25rad/s[/tex] ,rơi tự do mà trục lò xo thẳng đứng , vật nặng bên dưới. Ngay khi con lắc có vận tốc [tex]42cm/s[/tex] thì đầu trên lò xo bị giữ lại. Tính vận tốc cực đại của con lắc:

độ biến dạng của lò xo khi con lắc ở VTCB: dentaL=mg/k. Đây cũng chính là li độ x của con lắc vào thời điểm đầu trên của lò xo được dữ lại: x=dentaL=mg/k
áp dụng công thức đọc lập: x^2/A^2 +v^2/A^2.omga^2 =1
từ đây em suy ra A=? sau đó: Vmax=A.omega ( em tính nghe)


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập đề thi thử cần giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:30:41 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Bài 2: Một động cơ không đồng bộ 3 pha mắc hình sao , khi động cơ hoạt động bình thường ở điện áp pha cực đại bằng [tex]200V[/tex] thì công suất tiêu thụ của động cơ bằng [tex]3240W[/tex] và hệ số công suất [tex]cos\varphi =0,9[/tex].Vào thời điểm dòng điện ở 1 cuộn dây có cường độ [tex]i_{1}=8A[/tex] thì dòng điện ở 2 cuộn dây còn lại có cường độ tương ứng là:
[tex]A.i_{2}=-11,74A;i_{3}=3,74A[/tex]
[tex]B.i_{2}=-6,45A;i_{3}=-1,55A[/tex]
[tex]C.i_{2}=0;i_{3}=-8A[/tex]
[tex]D.i_{2}=10,5A;i_{3}=-18,5A[/tex]

công suất tiêu thụ điện của động cơ chình là công suất tiêu thụ điện của 3 cuộn dây. nên suy ra công suất tiêu thụ của một cuộn dây là:
P1=P/3 mà P1=UIcosphi ->I=? -> Io=?
dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống 3 dòng điện có cùng biên độ, cùng tần số nhưng lẹch pha nhau 2pi/3 từng đôi một. Em biểu diễn 3 dòng điện đó lên vòng tròn lượng giác rồi suy ra nhé !


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập đề thi thử cần giúp
Gửi bởi: ankenz trong 11:38:57 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo có tần số góc riêng [tex]\omega =25rad/s[/tex] ,rơi tự do mà trục lò xo thẳng đứng , vật nặng bên dưới. Ngay khi con lắc có vận tốc [tex]42cm/s[/tex] thì đầu trên lò xo bị giữ lại. Tính vận tốc cực đại của con lắc:

độ biến dạng của lò xo khi con lắc ở VTCB: dentaL=mg/k. Đây cũng chính là li độ x của con lắc vào thời điểm đầu trên của lò xo được dữ lại: x=dentaL=mg/k
áp dụng công thức đọc lập: x^2/A^2 +v^2/A^2.omga^2 =1
từ đây em suy ra A=? sau đó: Vmax=A.omega ( em tính nghe)
thầy ơi sao biết lúc tốc độ 42cm/s à lúc x =delta L ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập đề thi thử cần giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 12:41:16 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012


Bài 3: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã 1 phút. Ban đầu có [tex]N[/tex] hạt nhân. Hiện tại có 1 hạt nhân bị phân rã. Hạt nhân thứ 2 bị phân rã vào thời điểm :
[tex]A.\frac{N}{ln2}[/tex] phút
[tex]B.\frac{1}{Nln2}[/tex] phút
[tex]C.\frac{1}{N}[/tex] phút
[tex]D.ln2.ln\left(\frac{N}{N-2} \right)[/tex] phút


ta có:[tex]N-1=N.2^{-\frac{t1}{T}}\Rightarrow -\frac{t1}{T}=\frac{1}{ln2}ln\frac{N-1}{N}=-t1[/tex]
tương tự:[tex]-t2=\frac{1}{ln2}ln\frac{N-2}{N}\Rightarrow t2-t1=\frac{1}{ln2}ln\frac{N-2}{N-1}\Rightarrow t2=\frac{1}{ln2}ln\frac{N-2}{N-1}-\frac{1}{ln2}ln\frac{N-1}{N}=\frac{1}{ln2}ln\frac{N-2}{N}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập đề thi thử cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 03:19:08 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012


Bài 3: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã 1 phút. Ban đầu có [tex]N[/tex] hạt nhân. Hiện tại có 1 hạt nhân bị phân rã. Hạt nhân thứ 2 bị phân rã vào thời điểm :
[tex]A.\frac{N}{ln2}[/tex] phút
[tex]B.\frac{1}{Nln2}[/tex] phút
[tex]C.\frac{1}{N}[/tex] phút
[tex]D.ln2.ln\left(\frac{N}{N-2} \right)[/tex] phút


ta có:[tex]N-1=N.2^{-\frac{t1}{T}}\Rightarrow -\frac{t1}{T}=\frac{1}{ln2}ln\frac{N-1}{N}=-t1[/tex]
tương tự:[tex]-t2=\frac{1}{ln2}ln\frac{N-2}{N}\Rightarrow t2-t1=\frac{1}{ln2}ln\frac{N-2}{N-1}\Rightarrow t2=\frac{1}{ln2}ln\frac{N-2}{N-1}-\frac{1}{ln2}ln\frac{N-1}{N}=\frac{1}{ln2}ln\frac{N-2}{N}[/tex]

ĐaiVoDanh xem lại bài này cái, đáp án là B mà


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập đề thi thử cần giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:59:39 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo có tần số góc riêng [tex]\omega =25rad/s[/tex] ,rơi tự do mà trục lò xo thẳng đứng , vật nặng bên dưới. Ngay khi con lắc có vận tốc [tex]42cm/s[/tex] thì đầu trên lò xo bị giữ lại. Tính vận tốc cực đại của con lắc:

độ biến dạng của lò xo khi con lắc ở VTCB: dentaL=mg/k. Đây cũng chính là li độ x của con lắc vào thời điểm đầu trên của lò xo được dữ lại: x=dentaL=mg/k
áp dụng công thức đọc lập: x^2/A^2 +v^2/A^2.omga^2 =1
từ đây em suy ra A=? sau đó: Vmax=A.omega ( em tính nghe)
thầy ơi sao biết lúc tốc độ 42cm/s à lúc x =delta L ạ?

Thì đây là thời điểm mình bắt đầu kích thích cho con lắc dao động điều hòa mà em !
khi mình bắt đầu giữ lò xo lại thì ngay tại thời điểm đó nó có vận tốc và li độ của nó so với VTCB trong quá trình dao động chính là x=dentaL