Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: penny263 trong 09:17:00 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9339Tiêu đề: một số câu trong đề thi thử DHSP hà nội
Gửi bởi: penny263 trong 09:17:00 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
1/ Vật có m=0,5kg ,thực hiện đồng thời 2 dao động cùng phương, cùng tần số góc là 4pi. x1=A1cos(4pit+pi/6), x2=A2cos(4pit-pi/3) (cm). Biết độ lớn lực cực đại tác dụng lên vật trong quá trình dđ là 2,4 N.biên dộ A1=?
A.7cm    B 6cm     C 5cm    D 3cm
2/Đoạn mạch AB gồm MA và MB mắc nối tiếp. Đoạn Am gồm điện trở thuần R=30 Ohm, đoạn mạch MB gồm cuộn dây có điện trở thuần r=10 Ohm và cảm kháng ZL=30 Ohm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào A.B điện áp xoay chiều [tex]u_{AB}=100\sqrt2 sin(100\pi t)V[/tex] Thay đổi C thì thấy C=Cm thì điện áp hiệu dụng U_MB đạt cực tiểu . Dung kháng ZCm và điện áp U_MB khi đó bằng?
3/ Một sowik dây đàn hổi căng ngang giữa điểm A và B cố định đang có sóng dừng ổn định. Biết bề rộng của 1 bụng sóng là 4a, khoảng cách gần nhất giữa 2 điểm trên dây dao động cùng pha và có cùn biên độ bằng a là 20cm. giá trị của bước sóng là?
4/tại điểm O trong mt đồng tính, đẳng hướng có một nguồn phát sóng âm với công suất ko đổi, Tai của 1 người di chuyển trên 1 đường thẳng và nhận thấy khi qua điểm M nghe dc âm có cường độ I và sau đó tăng dần đến 4I rồi lại giảm xuống I khi qua điểm N. Chọn hệ thức đúng giữa MN và OM
đáp án MN= căn 3 OM
cảm ơn các thầy cô và các bạn  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi thử DHSP hà nội
Gửi bởi: missyou266 trong 09:59:49 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
1/ Vật có m=0,5kg ,thực hiện đồng thời 2 dao động cùng phương, cùng tần số góc là 4pi. x1=A1cos(4pit+pi/6), x2=A2cos(4pit-pi/3) (cm). Biết độ lớn lực cực đại tác dụng lên vật trong quá trình dđ là 2,4 N.biên dộ A1=?
A.7cm    B 6cm     C 5cm    D 3cm
 ta có : k = 80 (N/m) == > F=KA ==> A = 3 (cm)
   mà ta có  (phi1) - (phi2) = pi/2 == > hai dao đông vuông pha thi ta có :
        [tex]A^2=A1^2+A2^2=9 [/tex]
   dựa vào đáp án ta thấy chỉ có   C 5cm  thỏa


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi thử DHSP hà nội
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:20:32 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
1/ Vật có m=0,5kg ,thực hiện đồng thời 2 dao động cùng phương, cùng tần số góc là 4pi. x1=A1cos(4pit+pi/6), x2=A2cos(4pit-pi/3) (cm). Biết độ lớn lực cực đại tác dụng lên vật trong quá trình dđ là 2,4 N.biên dộ A1=?
A.7cm    B 6cm     C 5cm    D 3cm
 ta có : k = 80 (N/m) == > F=KA ==> A = 3 (cm)
   mà ta có  (phi1) - (phi2) = pi/2 == > hai dao đông vuông pha thi ta có :
        [tex]A^2=A1^2+A2^2=9 [/tex]
   dựa vào đáp án ta thấy chỉ có   C 5cm  thỏa
Hai dao động vuông pha cho ra A lớn hơn A1 và A2. nhưng ở đây A=3cm. Bó tay?


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi thử DHSP hà nội
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:24:55 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
3/ Một sowik dây đàn hổi căng ngang giữa điểm A và B cố định đang có sóng dừng ổn định. Biết bề rộng của 1 bụng sóng là 4a, khoảng cách gần nhất giữa 2 điểm trên dây dao động cùng pha và có cùn biên độ bằng a là 20cm. giá trị của bước sóng là?
bề rộng bụng sóng bằng 4a. suy ra biên độ bụng sóng A=2a
hai điểm dao động cùng pha phải nàm trên cùng một bụng sóng. theo bai ra hai điểm này có biên độ là a. nên suy ra chúng cách nhau: lamda/3 =20 ->lamda =60cm


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi thử DHSP hà nội
Gửi bởi: missyou266 trong 10:44:40 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
1/ Vật có m=0,5kg ,thực hiện đồng thời 2 dao động cùng phương, cùng tần số góc là 4pi. x1=A1cos(4pit+pi/6), x2=A2cos(4pit-pi/3) (cm). Biết độ lớn lực cực đại tác dụng lên vật trong quá trình dđ là 2,4 N.biên dộ A1=?
A.7cm    B 6cm     C 5cm    D 3cm
 ta có : k = 80 (N/m) == > F=KA ==> A = 3 (cm)
   mà ta có  (phi1) - (phi2) = pi/2 == > hai dao đông vuông pha thi ta có :
        [tex]A^2=A1^2+A2^2=9 [/tex]
   dựa vào đáp án ta thấy chỉ có   C 5cm  thỏa
Hai dao động vuông pha cho ra A lớn hơn A1 và A2. nhưng ở đây A=3cm. Bó tay?
ô đọc nhầm đề rồi , thank thầy


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi thử DHSP hà nội
Gửi bởi: penny263 trong 10:53:21 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
thế câu 1 phải giải thế nào hả mn??


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi thử DHSP hà nội
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:03:45 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
4/tại điểm O trong mt đồng tính, đẳng hướng có một nguồn phát sóng âm với công suất ko đổi, Tai của 1 người di chuyển trên 1 đường thẳng và nhận thấy khi qua điểm M nghe dc âm có cường độ I và sau đó tăng dần đến 4I rồi lại giảm xuống I khi qua điểm N. Chọn hệ thức đúng giữa MN và OM
đáp án MN= căn 3 OM
cảm ơn các thầy cô và các bạn  ^-^

vì cường độ âm tại M và N như nhau nên khoảng cách từ M tới O bằng khoảng cách từ N tới O. Như vậy,có hai trường hợp xảy ra:
Trường hợp 1: M và N nằm trên đường thẳng đi qua O và đối xứng với nhau qua O( nói dễ hiểu hơn là MN là đường kính của đường tròn tâm O). khi đó: MN=2OM
trường hợp 2: M và N nằm trên đường tròn tâm O bán kính OM =ON( nói cách khác MN là dây cung và tam giác MON là cân. có đáy là MN). trên MN có điểm cường độ âm là 4I nên cách O một đoạn bằng OM/2.( điểm này là tiếp xúc giữa đoạn MN và đường tròn tâm O bán kính OM/2)vẽ hình ra ta sẽ suy luận được điểm này là trung điểm của MN
gọi OM bằng a, C là trung điểm của MN và OC=a/2. dùng pitago ta tính được: MC=a.can3/2
suy ra: MN = 2MC =a.can3
mà OM=a. nên MN=can3.OM


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi thử DHSP hà nội
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:24:23 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

2/Đoạn mạch AB gồm MA và MB mắc nối tiếp. Đoạn Am gồm điện trở thuần R=30 Ohm, đoạn mạch MB gồm cuộn dây có điện trở thuần r=10 Ohm và cảm kháng ZL=30 Ohm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào A.B điện áp xoay chiều [tex]u_{AB}=100\sqrt2 sin(100\pi t)V[/tex] Thay đổi C thì thấy C=Cm thì điện áp hiệu dụng U_MB đạt cực tiểu . Dung kháng ZCm và điện áp U_MB khi đó bằng?

Ta có [tex] U_{MB}=\frac{U.\sqrt{10^2+(Z_L-Z_C)^2}}{\sqrt{40^2+(Z_L-Z_C)^2}} [/tex]
[tex] =\frac{U}{\sqrt{\frac{1500}{\sqrt{10^2+(Z_L-Z_C)^2}}+1}} [/tex]
Để Umb min thì [tex] Z_L=Z_C=30 \Omega [/tex]
[tex] \to U_{MBmin}=\frac{U}{4} [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: một số câu trong đề thi thử DHSP hà nội
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:40:39 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

2/Đoạn mạch AB gồm MA và MB mắc nối tiếp. Đoạn Am gồm điện trở thuần R=30 Ohm, đoạn mạch MB gồm cuộn dây có điện trở thuần r=10 Ohm và cảm kháng ZL=30 Ohm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào A.B điện áp xoay chiều [tex]u_{AB}=100\sqrt2 sin(100\pi t)V[/tex] Thay đổi C thì thấy C=Cm thì điện áp hiệu dụng U_MB đạt cực tiểu . Dung kháng ZCm và điện áp U_MB khi đó bằng?

Ta có [tex] U_{MB}=\frac{U.\sqrt{10^2+(Z_L-Z_C)^2}}{\sqrt{40^2+(Z_L-Z_C)^2}} [/tex]
[tex] =\frac{U}{\sqrt{\frac{1500}{{10^2+(Z_L-Z_C)^2}}+1}} [/tex]
Để Umb min thì [tex] Z_L=Z_C=30 \Omega [/tex]
[tex] \to U_{MBmin}=\frac{U}{4} [/tex]
hix sai CT nên sửa lại :D


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi thử DHSP hà nội
Gửi bởi: penny263 trong 04:23:03 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
cam rơn các thầy và các bạn
bài 1 sai đề hả mn?
sao nó kì thế nhỉ?