Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Xitrum0419 trong 08:53:12 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9336Tiêu đề: 1 câu hỏi khó về dao động cơ
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 08:53:12 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30pi (m/s2). Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5m/s và thế năng đang tăng. Hỏi vào thời điểm nào sau đây vật có gia tốc bằng 15pi (m/s2):
A. 0,10s;   B. 0,15s;   C. 0,20s   D. 0,05s;
đáp án là  0.15 nhé mong thầy và các bạn giải thích zùm
mà cho em hỏi luôn trong lúc dao động có thời gian gia tốc <0 nhưng vật vẫn chuyển động nhanh dần đúng k ạ, VD như ở góc phần tư thứ nhất trên đường tròn


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi khó về dao động cơ
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:22:11 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30pi (m/s2). Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5m/s và thế năng đang tăng. Hỏi vào thời điểm nào sau đây vật có gia tốc bằng 15pi (m/s2):
A. 0,10s;   B. 0,15s;   C. 0,20s   D. 0,05s;
đáp án là  0.15 nhé mong thầy và các bạn giải thích zùm
mà cho em hỏi luôn trong lúc dao động có thời gian gia tốc <0 nhưng vật vẫn chuyển động nhanh dần đúng k ạ, VD như ở góc phần tư thứ nhất trên đường tròn
Ta có [tex] \frac{a_m}{v_m}=\omega=10\pi \to A=\frac{3}{10\pi} [/tex]
Thời điểm vận tốc 1,5m/s và thế năng đang tăng nghĩa là vật đang chuyển động chậm dần về biên A với [tex] x=\frac{3\sqrt{3}}{20\pi}=\frac{A\sqrt{3}}{2} [/tex]
Có [tex] a=-{\omega}^2.x \to x=\frac{-3}{20\pi}=\frac{-A}{2} [/tex]
Thời gian cần tìm là [tex]{\Delta}t=\frac{T}{12} + \frac{T}{3}=\frac{1}{12} [/tex].
Bài này nhớ giải 1 lần cho ai rồi mà không biết ở đâu.nhớ cũng ra 1/12 mà bạn,sao kì vậy ta


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi khó về dao động cơ
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 09:24:55 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
k có đáp án r bạn ơi


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi khó về dao động cơ
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:34:56 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30pi (m/s2). Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5m/s và thế năng đang tăng. Hỏi vào thời điểm nào sau đây vật có gia tốc bằng 15pi (m/s2):
A. 0,10s;   B. 0,15s;   C. 0,20s   D. 0,05s;

Ta có [tex] \frac{a_m}{v_m}=\omega=10\pi \to A=\frac{3}{10\pi} [/tex]
Thời điểm vận tốc 1,5m/s và thế năng đang tăng nghĩa là vật đang chuyển động chậm dần về biên A với [tex] x=\frac{3\sqrt{3}}{20\pi}=\frac{A\sqrt{3}}{2} [/tex]
Có [tex] a=-{\omega}^2.x \to x=\frac{-3}{20\pi}=\frac{-A}{2} [/tex]
Thời gian cần tìm là [tex]{\Delta}t=\frac{T}{12} + \frac{T}{3} + \frac{T}{6} + \frac{T}{6}=0,15 [/tex].a>0 quên nữa nghĩa là nó đang chuyển động nhanh dần về VTCB a>0,v>0Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi khó về dao động cơ
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 09:41:58 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30pi (m/s2). Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5m/s và thế năng đang tăng. Hỏi vào thời điểm nào sau đây vật có gia tốc bằng 15pi (m/s2):
A. 0,10s;   B. 0,15s;   C. 0,20s   D. 0,05s;

Ta có [tex] \frac{a_m}{v_m}=\omega=10\pi \to A=\frac{3}{10\pi} [/tex]
Thời điểm vận tốc 1,5m/s và thế năng đang tăng nghĩa là vật đang chuyển động chậm dần về biên A với [tex] x=\frac{3\sqrt{3}}{20\pi}=\frac{A\sqrt{3}}{2} [/tex]
Có [tex] a=-{\omega}^2.x \to x=\frac{-3}{20\pi}=\frac{-A}{2} [/tex]

Thời gian cần tìm là [tex]{\Delta}t=\frac{T}{12} + \frac{T}{3} + \frac{T}{6} + \frac{T}{6}=0,15 [/tex].a>0 quên nữa nghĩa là nó đang chuyển động nhanh dần về VTCB a>0,v>0

ở đây mình k hiểu chuyển động chậm dần về biển âm thì thế năng có tăng k, áp dụng công thức a=- omega^2 * X thì có những lúc a>0 thì v <0 ví dụ nhưng góc phần tư thứ 2( từ pi/2 đến pi í)
Mong bạn giải thíc giúp mình


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi khó về dao động cơ
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:55:17 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Chỗ đó sẽ có 2 trường hợp:
TH1:a>0,v<0 nghĩa là vật chuyển động chậm dần theo chiều âm thì ra kết quả [tex] \frac{1}{12} [/tex]
TH2:a>0,v>0 thì đã giải thích
Nếu đề ra sẽ chỉ có 1 kết quả.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi khó về dao động cơ
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 10:03:47 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
uh đc r bạn cho mình hỏi thêm câu nữa là khí vật đến vị trí biên âm thì thế năng cũng tăng đúng k???


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi khó về dao động cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:09:44 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
uh đc r bạn cho mình hỏi thêm câu nữa là khí vật đến vị trí biên âm thì thế năng cũng tăng đúng k???
Thế năng tăng khi vật ra biên ( bất kể biên âm hay dương)