Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vnstarry trong 08:27:15 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9332Tiêu đề: sóng cơ
Gửi bởi: vnstarry trong 08:27:15 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
Một sóng cơ học có biên độ A, bước sóng l. Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 3 lần tốc
độ truyền sóng khi:
A: l = 2πA/3. B. l = 2πA. C. l = 3πA/4. D. l = 3πA/2.


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: missyou266 trong 08:33:30 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
Một sóng cơ học có biên độ A, bước sóng l. Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 3 lần tốc
độ truyền sóng khi:
A: l = 2πA/3. B. l = 2πA. C. l = 3πA/4. D. l = 3πA/2.

ta có vận tốc cực đạicủa phần tử môi trường bằng 3 lần tốc
độ truyền sóng :         V=AW =3lf
                                     ===> A.2pi.f=3lf  ===> l =2pi.A/3